Opinie

Dr. Jean-Christophe Hauguel
Deputy Director General and Dean for Programmes at Ecole de Management de Normandie, France


 

Prof. Maria de Fátima Carioca
Dean of the AESE Business School, Portugal


 

Prof. Terri Friel
CEO, Doctus Inc.,
Former Dean of the Heller College of Business, Roosevelt University, US


 

Dr. Ian Richardson
Director of Executive Education at Stockholm Business School,
Stockholm University, Sweden


 

Michał Potyrcha, MBA
Alumnus of the 19th edition of Executive MBA Program
Project Manager, Oracle


 

Michał Rejdych, MBA
Alumnus of the 19th edition of Executive MBA Program
General Director, APPLY Capnor Poland


 

Jarosław Michalski, MBA
Alumnus of the 16th edition of Executive MBA Program
Shift Engineer, CHP Nowa Sarzyna Power Plant

 

                           

Studia Executive MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK sprawiły, że zaczęłam patrzeć na poszczególne obszary zarządzania firmą znacznie szerzej. Pobudziły mnie do myślenia i analizowania codziennych sytuacji biznesowych i działań strategicznych z różnych perspektyw. Program Executive MBA nie tylko pozwolił mi na zdobycie przekrojowej wiedzy z dziedziny zarządzania, finansów, HR czy marketingu, ale także stanowił podstawę do wymiany doświadczeń. Dzięki współpracy KSB UEK z wieloma uczelniami zagranicznym mogłam skonfrontować swoje umiejętności i praktykę biznesową ze standardami europejskimi, amerykańskimi czy azjatyckimi. To z kolei okazało się nieocenionym elementem poszerzenia wiedzy z zakresu pracy w środowisku międzykulturowym oraz stało się niezwykle przydatne w trakcie prowadzenia współpracy międzynarodowej oraz negocjacji handlowych.

Patrząc z perspektywy czasu mogłabym wymienić wiele czynników, które przyczyniły się powstania efektu synergii po ukończeniu studiów MBA. Jednak najistotniejszym z nich są moje koleżanki i koledzy z grupy, którzy reprezentując różne branże i obszary aktywności biznesowej, dzieląc się ciekawymi doświadczeniami i opiniami – regularnie inspirowali mnie do kreatywnego myślenia, wielowymiarowej analizy oraz dostrzegania alternatywnych rozwiązań. Mogę śmiało stwierdzić, że wiedza pozyskana w trakcie zajęć została spotęgowana poprzez zdywersyfikowane spojrzenia wszystkich studentów na poruszane problemy. Dzięki wspaniałym interakcjom wewnątrz grupy wytworzyliśmy bezcenny networking, który już dotychczas zaowocował ciekawymi kontaktami biznesowymi, współpracą i wzajemną pomocą.

Minęło zbyt mało czasu od uzyskania dyplomu Executive MBA, by pisać o zmianach, jakie zaszły w moim życiu zawodowym. Jednego jestem jednak pewna: studia te stały się wiatrem, który pcha mnie śmiało do przodu, a pozyskana wiedza i kontakty pokazały mi, jak ustawiać żagiel, by płynąć jeszcze szybciej. 

 

Edyta Jaworska
Business Development Director
Selvita S.A.
Absolwentka 20 edycji Programu Executive MBA