Organizacja zajęć

 • Studia Executive MBA trwają 4 semestry, w trakcie których odbywają się zajęcia. Dodatkowo trzeci i czwarty semestr poświęcony jest na pisanie pracy dyplomowej.
 • Studia obejmują 1750 godzin (500 godzin zajęć oraz 1250 godzin pracy własnej projektowej). 
 • 50% zajęć jest realizowanych w języku angielskim, 50% w języku polskim. W języku angielskim przeprowadzana jest również część zaliczeń i egzaminów końcowych oraz przygotowywana i broniona praca dyplomowa.​
 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym: piątek – w godz. 15.00–21.00, sobota i niedziela w godz. 9.00–16.00. W semestrze organizowanych jest około 9 zjazdów (spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu).
   

 • Wszystkie elementy programu, jego obszary tematyczne i zakresy kompetencji są ściśle powiązane. Tak zaprojektowane studia pozwalają słuchaczom odkrywać wzajemne zależności, relacje i powiązania pomiędzy procesami zachodzącymi w środowisku biznesowym.
 • Forma zajęć obejmuje: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, studia przypadków biznesowych, prezentacje, projekty zespołowe, wizyty w przedsiębiorstwach. Kursy są prowadzone przez jednego lub kilku wykładowców, w zależności od tematu i danych wymagań.
   

 • Każdy semestr oferuje podstawowe kursy modułowe oraz kursy opcjonalne. Zajęcia opcjonalne są elastyczną częścią programu nauczania i umożliwiają personalizację i dostosowanie do oczekiwań i potrzeb studentów. Niektóre zajęcia do wyboru są odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku i zaobserwowane trendy zewnętrzne. W rezultacie studenci każdej edycji studiów otrzymują wyjątkowy program dostosowany do ich potrzeb.
 • Program Executive MBA obejmuje dwie sesje wyjazdowe: jedną w Polsce i drugą u partnera zagranicznego. W rezultacie studenci rozwijają swoje zdolności komunikacyjne i doskonalą umiejętności pracy zespołowej. Sesja zagraniczna połączona jest ze spotkaniami biznesowymi i zwiedzaniem firm, podczas których studenci uzyskują praktyczne doświadczenia i poznają międzynarodowe rozwiązania biznesowe.

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin