Rekrutacja

Program Executive MBA realizowany w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK w Krakowie jest skierowany do menedżerów najwyższych szczebli. Od kandydatów wymagamy wyższego wykształcenia, bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz potwierdzonej, co najmniej trzyletniej praktyki na samodzielnym stanowisku menedżerskim. Prosimy również o dostarczenie dwóch listów opiniujących. Od kandydata na studia MBA wymaga się nie tylko orientacji w środowisku biznesowym, wiedzy i doświadczenia, ale także elastyczności, otwartości i chęci dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi członkami Programu.

 


Szkoła starannie dobiera członków danej edycji Programu, biorąc pod uwagę różne kryteria doboru grupy: miejsce zatrudnienia, pozycja kandydata w strukturze zatrudnienia w firmie, miejsce firmy w strukturze podmiotów na rynku, dziedzina i zakres działalności, kierunek wykształcenia, a nawet wiek czy płeć. Studia MBA są na tyle specyficzne, że specyficzny jest również proces rekrutacji. Studenci tych programów mają zróżnicowane nie tylko doświadczenia zawodowe, ale także profil wykształcenia, liczbę lat aktywności zawodowej, rodzaj pełnionych funkcji i idącego za nimi zakresu odpowiedzialności. To do organizatora Programu należy w taki sposób dobrać grupę, aby proces kształcenia w trakcie trwania programu był jak najbardziej skuteczny i efektywny. Dopasowanie pod różnym względem członków grupy, którzy będą ze sobą pracować przez najbliższe 2 lata, to ważny element rekrutacji w Krakowskiej Szkole Biznesu. Studia MBA to bowiem nie tylko zdobywanie wiedzy, to poszerzanie horyzontów i poznawanie różnych aspektów biznesu w praktyce od siebie nawzajem, to „wizytówka biznesowa” na całe życie.

 
 

Etapy rekrutacji:

 

I. 

rejestracja

Rejestracja przez stronę internetową i wypełnienie kwestionariusza kandydata.

 


 


II.

weryfikacja kandydata

Weryfikacja kandydata przez Koordynatora Programu MBA

 III.

złożenie wymaganych dokumentów

 

  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  • podpisany kwestionariusz kandydata
  • aktualne CV
  • świadectwa ukończenia dodatkowych kursów, szkoleń
  • karta zgłoszenia na studia MBA – w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy oraz w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 200 EUR lub 850 PLN
  • 2 fotografie formatu legitymacyjnego
     


IV.

weryfikacja dokumentów

Weryfikacja dostarczonych dokumentów i zgoda na kontynuację procesu rekrutacyjnego przez kandydata.
 V.

dostarczenie listów rekomendujacych

Dostarczenie 2 listów rekomendujących na studia MBA od partnerów biznesowych.
 VI.

egzamin rekrutacyjny

Egzamin wstępny to logiczno-analityczny test z języka angielskiego (wzorowany na amerykańskim teście GMAT). Test składa się z 3 części pozwalających sprawdzić stopień znajomości języka angielskiego, umiejętności logicznego myślenia, zdolności wykonywania działań matematycznych oraz umiejętność pracy pod presją czasu. Posiadanie certyfikatów potwierdzających stopień znajomości języka angielskiego nie zwalnia z egzaminu GMAT. Dodatkowo przeprowadzany jest test psychologiczny.VII.

rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez Komisję Rekrutacyjną w KSB UEK w Krakowie. Jej głównym celem jest poznanie profilów zawodowych kandydatów, ich motywacji oraz celów, jakie chcą osiągnąć w przyszłości. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele władz Uczelni i Szkoły (Prorektor ds. Kształcenia i Studentów UEK, Kanclerz UEK, Dyrektor KSB), przedstawiciel środowiska biznesowego, przedstawiciel absolwentów MBA (Prezes Klubu KSB Alumni MBA), Koordynator ds. Jakości Kształcenia KSB UEK, Koordynator Merytoryczny i Koordynator Administracyjny Programu MBA.
 VIII.

decyzja Komisji Rekrutacyjnej

Podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o przyjęciu (lub o nieprzyjęciu) kandydata na studia MBA.
 IX.

informacja o wyniku rekrutacji

Poinformowanie kandydata o wyniku procesu rekrutacji oraz przekazanie listu informacyjnego o jego przyjęciu na studia MBA.

 

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin