PROGRAM INTERNATIONAL MBA

International MBA
European Multicultural Integrated Management Program
to pierwsze w Polsce południowej,
całkowicie międzynarodowe studia MBA.

 

 

 

 

 

International MBA w skrócie:

  • 490 godzin zajęć oraz 1010 godzin pracy własnej projektowej

  • czas trwania: 4 semestry (dodatkowo trzeci i czwarty semestr jest poświęcony na pisanie pracy dyplomowej)

  • język wykładowy: angielski (100%)

  • uczelnia partnerska programu: St. Gallen Business School (Szwajcaria)

  • dwie sesje wyjazdowe: jedna w Polsce i jedna u zagranicznego partnera w Szwajcarii

  • termin zajęć: piątki, soboty, niedziele, średnio raz w miesiącu

  • koszt: 12 500 EUR lub 57 000 PLN (możliwość zapłaty w ratach), 200 EUR bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej

International MBA European Multicultural Integrated Management Program to pierwsze w Polsce południowej, całkowicie międzynarodowe studia MBA. Powstały w oparciu o autorską koncepcję zintegrowanego zarządzania, stworzoną i rozwiniętą przez St. Gallen Business School – partnera Programu i są odpowiedzią na wyzwania dzisiejszego środowiska międzynarodowego.

Kluczem do sukcesu w biznesie jest połączenie rzeczywistej wiedzy, umiejętności mistrzowskich, samoświadomości i satysfakcji
z pokonania wyzwań. Dlatego też Celem Programu jest wykształcenia kompetentnych i skutecznych w działaniu liderów, którzy są w stanie tworzyć i rozwijać zrównoważony biznes w międzykulturowym, zmiennym otoczeniu.

Drogą do realizacji założonego celu są 4 semestry nauki podczas których zorganizowane jest 18 spotkań weekendowych i 2 wyjazdy (jeden w Polsce i jeden do Partnera zagranicznego do Szwajcarii). 100% zajęć realizowanych jest w języku angielskim, a 60% wykładowców to obcokrajowcy z Europy i ze świata. Dodatkowo wszyscy prowadzący zajęcia na studiach International MBA mają doświadczenie praktyczne/biznesowe. 

Dotychczas wykształciliśmy ponad 200 menedżerów w 10 edycjach Programu. Studenci International MBA KSB UEK to menedżerowie wyższego i średniego szczebla, z trzynastoletnim doświadczeniem zawodowym i średnią wieku około 37 lat. Dotychczas w Programie studiowali obywatele 17 krajów.

Program posiada najwyższą Klasę Mistrzowską w rankingu SEM Forum. W Rankingu Perspektywy® 2016 zajął 5 miejsce pośród 36 notowanych programów MBA w kategorii Najlepsze Programy MBA 2016 w opinii absolwentów oraz 6 miejsce w kategorii Najlepsze Programy MBA – cechy merytoryczne. 

 

KIEROWNIK MERYTORYCZNY: KOORDYNATOR ADMINISTRACYJNY:        DYREKTOR PROGRAMU:

dr Piotr Sedlak
E-mail: imbacoordinator@uek.krakow.pl 

 

 

 

 

 

 

mgr Ewa Szpórnóg-Smoleń
E-mail: imba@uek.krakow.pl 

Tel. +48 12 293 55 68

 

 

 


   

 

dr hab. Piotr Buła, prof. UEK
E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Tel. +48 12 293 55 68

 

 

 

 


     

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin