PROGRAM INTERNATIONAL MBA

International MBA European Multicultural Integrated Management Program to całkowicie międzynarodowe studia MBA.

 

 

 

International MBA w skrócie:

  • 500 godzin zajęć oraz 1250 godzin pracy własnej projektowej

  • czas trwania: 4 semestry (dodatkowo trzeci i czwarty semestr jest poświęcony na pisanie pracy końcowej)

  • język wykładowy: angielski (100%)

  • uczelnia partnerska programu: St. Gallen Business School (Szwajcaria)

  • dwie sesje wyjazdowe: jedna w Polsce i jedna u zagranicznego partnera w Szwajcarii

  • termin zajęć: piątki, soboty, niedziele, jeden lub dwa razy w miesiącu

 

Międzynarodowe studia MBA prowadzone w oparciu o koncepcję zintegrowanego zarządzania, stworzoną przez partnera programu – St. Gallen Business School, który zapewnia blisko połowę kadry wykładowców. Program łączy ze sobą rzetelną wiedzę z rozwojem kompetencji miękkich.

Program, oparty na 6 modułach, rozwija kompetencje niezbędne do zarządzania operacyjnego w otoczeniu międzynarodowym:

– współpracy międzykulturowej,

– interpretacji zjawisk ekonomicznych,

– budowania konkurencyjności międzynarodowej,

– harmonizowania funkcji firmy,

– umiejętności zarządzania zespołem, projektem, zmianą, ale też własnymi zasobami.

Dotychczas wykształciliśmy ponad 250 menedżerów w 12 edycjach programu. Studenci International MBA KSB UEK to menedżerowie średniego i wyższego szczebla, którzy chcą realizować się w środowisku międzynarodowym lub planują karierę za granicą.

 

  DYREKTOR SZKOŁY:  
 

 

dr Piotr Sedlak
sedlakp@uek.krakow.pl

 

 

     
DYREKTOR BIURA STUDIÓW MBA: DYREKTOR PROGRAMU: MENEDŻER PROGRAMU:

mgr Monika Bulsza
E-mail: mba@uek.krakow.pl

dr Piotr Sedlak
E-mail: imbadirector@uek.krakow.pl

mgr Łucja Homa
E-mail: imba@uek.krakow.pl
Tel. +48 12 293 55 68

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin