PROGRAM INTERNATIONAL MBA


International MBA to specjalistyczny program menedżerski, zaprojektowany dla menedżerów pracujących w międzynarodowym środowisku.

 

 


International MBA w skrócie:

  • 450 godzin zajęć oraz 1050 godzin pracy własnej projektowej
  • czas trwania: 4 semestry (dodatkowo trzeci i czwarty semestr jest poświęcony na pisanie pracy dyplomowej)
  • język wykładowy: angielski (100%)
  • uczelnia partnerska programu: St. Gallen Business School (Szwajcaria)
  • dwie sesje wyjazdowe: jedna w Polsce i jedna u zagranicznego partnera w Szwajcarii
  • termin zajęć: piątki, soboty, niedziele, średnio raz w miesiącu
  • koszt: 12 500 EUR lub 57 000 PLN (możliwość zapłaty w ratach), 200 EUR bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej

 

 

Celem Programu jest zapewnienie wiedzy umożliwiającej nieustanne pogłębianie i rozwijanie umiejętności managerskich w ciągle zmieniającym się międzynarodowym środowisku biznesowym poprzez poznanie koncepcji globalnego zarządzania, inwestowania i finansów, controllingu, zarządzania zmianą, przywództwa i kierowania zespołem wielokulturowym oraz funkcjonowania globalnych organizacji.    

Wymagania stawiane przed współczesnymi menedżerami są coraz wyższe. Menedżerowie muszą być efektywni, przy czym efektywność ta mierzona jest zarówno wynikami finansowymi, jak i w wartościach niematerialnych, w tym szczególnie istotne jest budowanie dobrej reputacji i odbioru firmy wśród klientów (czyli tzw. Goodwill). Dodatkowo, wymaga się od nich zdolności przewodzenia zespołowi i motywowania pracowników, tak, by osiągali oni jak najlepsze rezultaty. Należy również pamiętać, iż wszystkie te działania potęgowane są przez rosnącą konkurencję, globalizację i internacjonalizację rynków. Tylko menedżerowie wykorzystujący zintegrowane podejście do zarządzania z uwzględnieniem aspektów międzynarodowych będą w stanie z sukcesem kierować swoimi firmami.      

 

KIEROWNIK MERYTORYCZNY: KOORDYNATOR ADMINISTRACYJNY:        DYREKTOR PROGRAMU:

dr Piotr Sedlak
E-mail: imbacoordinator@uek.krakow.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Ewa Szpórnóg-Smoleń
E-mail: imba@uek.krakow.pl 

Tel. +48 12 293 55 68

 

 

 


   

 

dr hab. Piotr Buła, prof. UEK
E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Tel. +48 12 293 55 68

 

 

 

 


     

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin