PROGRAM INTERNATIONAL MBA


International MBA to specjalistyczny program menedżerski, zaprojektowany dla menedżerów pracujących w międzynarodowym środowisku.

 

 


International MBA w skrócie:

  • 442 godzin zajęć oraz 1018 godzin pracy własnej projektowej
  • czas trwania: 4 semestry (dodatkowo trzeci i czwarty semestr jest poświęcony na pisanie pracy dyplomowej)
  • język wykładowy: angielski (100%)
  • uczelnia partnerska programu: St. Gallen Business School (Szwajcaria)
  • dwie sesje wyjazdowe: jedna w Polsce i jedna u zagranicznego partnera w Szwajcarii
  • termin zajęć: piątki, soboty, niedziele, średnio raz w miesiącu
  • koszt: 12 500 EUR lub 57 000 PLN (możliwość zapłaty w ratach), 200 EUR bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej

 

 

Celem Programu jest zapewnienie wiedzy umożliwiającej nieustanne pogłębianie i rozwijanie umiejętności managerskich w ciągle zmieniającym się międzynarodowym środowisku biznesowym poprzez poznanie koncepcji globalnego zarządzania, inwestowania i finansów, controllingu, zarządzania zmianą, przywództwai kierowania zespołem wielokulturowym oraz funkcjonowania globalnych organizacji.    

Wymagania stawiane przed współczesnymi menedżerami są coraz wyższe. Menedżerowie muszą być efektywni, przy czym efektywność ta mierzona jest zarówno wynikami finansowymi, jak i w wartościach niematerialnych, w tym szczególnie istotne jest budowanie dobrej reputacji i odbioru firmy wśród klientów (czyli tzw. Goodwill). Dodatkowo, wymaga się od nich zdolności przewodzenia zespołowi i motywowania pracowników, tak, by osiągali oni jak najlepsze rezultaty. Należy również pamiętać, iż wszystkie te działania potęgowane są przez rosnącą konkurencję, globalizację i internacjonalizację rynków. Tylko menedżerowie wykorzystujący zintegrowane podejście do zarządzania z uwzględnieniem aspektów międzynarodowych będą w stanie z sukcesem kierować swoimi firmami.      

 

KIEROWNIK MERYTORYCZNY: KOORDYNATOR ADMINISTRACYJNY:        DYREKTOR PROGRAMU:

dr Piotr Sedlak
E-mail: imbacoordinator@uek.krakow.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Ewa Szpórnóg-Smoleń
E-mail: imba@uek.krakow.pl 

Tel. +48 12 293 55 68

 

 

 


   

 

dr hab. Piotr Buła, prof. UEK
E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Tel. +48 12 293 55 68

 

 

 

 


     

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293-55-61 (Biuro studiów podyplomowych)       
tel.: 12 293-75-53 (Biuro studiów MBA)
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin