PROGRAM INTERNATIONAL MBA

International MBA
European Multicultural Integrated Management Program
to pierwsze w Polsce południowej,
całkowicie międzynarodowe studia MBA.

 
 

 

 

International MBA w skrócie:

  • 500 godzin zajęć oraz 1000 godzin pracy własnej projektowej

  • czas trwania: 4 semestry (dodatkowo trzeci i czwarty semestr jest poświęcony na pisanie pracy dyplomowej)

  • język wykładowy: angielski (100%)

  • uczelnia partnerska programu: St. Gallen Business School (Szwajcaria)

  • dwie sesje wyjazdowe: jedna w Polsce i jedna u zagranicznego partnera w Szwajcarii

  • termin zajęć: piątki, soboty, niedziele, średnio jeden/dwa razy w miesiącu

 

International MBA European Multicultural Integrated Management Program to pierwsze w Polsce południowej, całkowicie międzynarodowe studia MBA. Powstały w oparciu o autorską koncepcję zintegrowanego zarządzania, stworzoną i rozwiniętą przez St. Gallen Business School – partnera Programu i są odpowiedzią na wyzwania dzisiejszego środowiska międzynarodowego.

Kluczem do sukcesu w biznesie jest połączenie rzeczywistej wiedzy, umiejętności mistrzowskich, samoświadomości i satysfakcji
z pokonania wyzwań. Dlatego też Celem Programu jest wykształcenia kompetentnych i skutecznych w działaniu liderów, którzy są w stanie tworzyć i rozwijać zrównoważony biznes w międzykulturowym, zmiennym otoczeniu.

Drogą do realizacji założonego celu są 4 semestry nauki podczas których zorganizowane jest 20 spotkań weekendowych i 2 wyjazdy (jeden w Polsce i jeden do Partnera zagranicznego do Szwajcarii). 100% zajęć realizowanych jest w języku angielskim, a 60% wykładowców to obcokrajowcy z Europy i ze świata. Dodatkowo wszyscy prowadzący zajęcia na studiach International MBA mają doświadczenie praktyczne/biznesowe. 

Dotychczas wykształciliśmy ponad 250 menedżerów w 12 edycjach Programu. Studenci International MBA KSB UEK to menedżerowie wyższego i średniego szczebla, z dwunastoletnim doświadczeniem zawodowym i średnią wieku około 36 lat. Dotychczas w Programie studiowali obywatele 20 krajów.

 

  DYREKTOR SZKOŁY:  
 

 

dr hab. Piotr Buła, prof. UEK
E-mail: mba@uek.krakow.pl

 

 

     
DYREKTOR BIURA STUDIÓW MBA: DYREKTOR PROGRAMU: MENEDŻER PROGRAMU:

mgr Monika Bulsza
E-mail: mba@uek.krakow.pl

dr Piotr Sedlak
E-mail: imbadirector@uek.krakow.pl

mgr Łucja Homa
E-mail: imba@uek.krakow.pl
Tel. +48 12 293 55 68

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin