Co wyróżnia program?


Co wyróżnia program


  • połączenie rzetelnej wiedzy z rozwojem kompetencji miękkich,
  • konfiguracja zajęć stworzona w oparciu o koncepcję zintegrowanego zarządzania,
  • szwajcarska szkoła partnerska oraz szwajcarska jakość prowadzonych zajęć,
  • europejska kadra wykładowców o potwierdzonych osiągnięciach biznesowych i naukowych.

Program zaprojektowano w ten sposób, aby studenci rozwijali zarówno wiedzę z zakresu procesów ekonomicznych jak i biznesowych. Omawiamy i wspólnie analizujemy konkretne aspekty zarządzania firmą.

Taka struktura jest doceniana przez słuchaczy i gwarantuje, że każdy uczestnik przełoży pozyskaną wiedzę na praktyczne działanie. Poszczególne kursy są ze sobą powiązane i tworzą unikalną kombinację, pomagającą naszym absolwentom odnieść sukces i stać się bardziej efektywnymi i skutecznymi liderami.  

 

Networking 

W Szkole działa Klub KSB Alumni MBA. Ponadto Krakowska Szkoła Biznesu UEK jest jedyną szkołą w Polsce, która organizuje corocznie Międzynarodowy Kongres MBA. Kongres skupia osoby związane ze studiami MBA, środowiskiem akademickim oraz biznesowym, które aktywnie uczestnicząc w tych wydarzeniach, tworzą platformę naukowo-biznesową, umożliwiającą wymianę doświadczeń. Wiedza o najnowszych trendach w gospodarce, przekazywana podczas spotkań, pozwala studentom i absolwentom podążać za zmianami w dziedzinie zarządzania.

 

Prestiż Dyplomu

Absolwenci otrzymują wspólny dyplom wydany przez renomowane instytucje edukacyjne, kształcące na światowym poziomie – Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i St. Gallen Business School.

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin