Opłaty


Koszt uczestnictwa w całym Programie International MBA wynosi 12 500 EUR lub 57 000 PLN


 • Uczestnicy opłacają studia sami, bądź koszty te pokrywa ich pracodawca.
 • Osoby fizyczne dokonują płatności w EUR lub PLN.
 • Osoby prawne (pracodawca lub inne instytucje) dokonują płatności w PLN na podstawie faktury pro-forma wystawianej zgodnie z danymi z karty zgłoszenia.

 • Istnieje możliwość zapłaty w ratach. Płatności w roku akademickim przedstawione są poniżej:
  I rata (30% czesnego)
  II rata (25% czesnego)
  III rata (25% czesnego)
  IV rata (20% czesnego)
Płatności każdej raty dokonuje się przed rozpoczęciem danego semestru.

 

Finansowanie studiów


Kandydaci na studia MBA mogą ubiegać się o:

 • finansowanie lub współfinansowanie studiów przez pracodawcę
   
 • finansowanie lub współfinansowanie studiów przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy www.kfs.pl

 

Dofinansowanie:


Możliwości dofinansowania studiów podyplomowych oraz studiów MBA (dla osób mieszkających w Polsce lub firm z siedzibą w Polsce): (Kliknij po więcej informacji)

 

Opłata rekrutacyjna:


 • Przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Biura MBA potwierdzenie dokonania bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w kwocie 200 EUR lub 850 PLN.
   
 • Osoby prawne (pracodawca lub inne instytucje) dokonują płatności w PLN na podstawie faktury pro-forma wystawianej zgodnie z danymi z karty zgłoszenia.
 

Dane do wpłaty


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Krakowska Szkoła Biznesu
Alior Bank SA
SWIFT: ALBPPLPW

 • płatności w EUR:
  Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Alior Bank SA nr PL 59 2490 0005 0000 4600 1886 2857

   
 • płatności w PLN:
  Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Alior Bank SA nr PL 04 2490 0005 0000 4600 6249 3380   

 

Akty prawne:

 1. Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (plik do pobrania)
 2. Regulamin odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – tekst jednolity (plik do pobrania)

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin