Organizacja zajęć


Organizacja zajęć


Studia International MBA trwają 2 lata (4 semestry), w trakcie których odbywają się zajęcia. Dodatkowo trzeci i czwarty semestr jest poświęcony na pisanie pracy końcowej.

Studia obejmują 500 godzin zajęć

100% zajęć jest realizowanych w języku angielskim. W języku angielskim przeprowadzane są także zaliczenia i egzaminy końcowe oraz przygotowywana i broniona praca końcowa.​

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym:

 • piątek w godz. 17.20–21.00,
 • sobota i niedziela w godz. 9.00–16.00.

W roku akademickim organizowanych jest około 10 zjazdów (spotkania odbywają się jeden lub dwa razy w miesiącu).


Wszystkie elementy programu, jego obszary tematyczne i zakresy kompetencji są ściśle powiązane. Tak zaprojektowane studia pozwalają słuchaczom odkrywać wzajemne zależności, relacje i powiązania pomiędzy procesami zachodzącymi w środowisku biznesowym.

Forma zajęć obejmuje: wykłady, dyskusje, debaty, warsztaty, studia przypadków biznesowych, prezentacje, projekty zespołowe, wizyty w firmach, gry symulacyjne wspomagające networking oraz wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami programu. Kursy są prowadzone przez jednego lub kilku wykładowców, w zależności od tematu i danych wymagań.


Program International MBA obejmuje dwie sesje wyjazdowe: jedną realizowaną w Polsce i drugą u partnera zagranicznego w Szwajcarii. W rezultacie studenci rozwijają swoje zdolności komunikacyjne i doskonalą umiejętności pracy zespołowej. Sesja zagraniczna połączona jest ze spotkaniami biznesowymi i wizytami studyjnymi w firmach, podczas których studenci uzyskują praktyczne doświadczenia i poznają międzynarodowe rozwiązania biznesowe.


W cenie programu ujęto:

 • wszystkie obowiązkowe kursy przewidziane w programie,
 • wyjazd szkoleniowo-integracyjny w Polsce*,
 • wyjazd studyjny do zagranicznego partnera*,
 • udział w dwóch Międzynarodowych Kongresach MBA (na pierwszym i drugim roku studiów),
 • drukowane materiały do zajęć,
 • egzaminy,
 • obronę pracy końcowej,
 • wspomaganie procesu nauczania – dostęp do Learning Management System,
 • dostęp do zbiorów i baz online Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • dostęp do HigherEd – EFMD Global Talen Network,
 • spotkania z liderami biznesu w ramach Klubu KSB Alumni MBA,
 • dostęp do Internetu WiFi,
 • przerwy kawowe podczas zajęć,
 • bezpłatny parking na terenie Uczelni.
* Główne koszty uczestnictwa w wyjeździe pokrywa KSB UEK (dojazd we własnym zakresie).

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin