Organizacja zajęć

 

  • Studia International MBA trwają 2 lata (4 semestry) w trakcie których odbywają się zajęcia, podzielone na bloki tematyczne.
  • Cały program obejmuje 450 godziny zajęć oraz dodatkowo około 1050 godzin własnej pracy projektowej, w tym tej poświęconej na przygotowanie pracy dyplomowej
  • Trzeci i czwarty semestr poświęcone są również na przygotowanie pracy dyplomowej.
  • Wszystkie bloki tematyczne realizowane są w języku angielskim. W języku angielskim przygotowywana jest również praca dyplomowa.
  • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym: piątek – od godz. 15.00, sobota – cały dzień, niedziela – do godz. 15.00.
  • Każdy przedmiot wymaga zaliczenia w formie oceny.
  • Zaliczenia uzyskuje się po przygotowaniu case study lub pracy, bądź na podstawie egzaminu. Prace można przygotowywać indywidualnie lub zespołowo.

     

Zajęcia przeprowadzane są w bardzo różnorodnej formie, pozwalającej jak najlepiej zrozumieć poszczególne procesy biznesowe, wymienić doświadczenia z innymi uczestnikami programu, poznać opinie specjalistów i najnowsze trendy w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Formuła zajęć nastawiona jest na rozwiązywanie realnych problemów biznesowych (zajęcia w przedsiębiorstwach, wyjazd studyjny do Szwajcarii, case study i gry biznesowe).

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin