Rekrutacja

Rekrutacja


Program International MBA realizowany w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK jest skierowany do menedżerów średniego i wyższego szczebla, którzy chcą realizować się w środowisku międzynarodowym lub planują karierę za granicą. Od kandydata na studia MBA wymagamy nie tylko orientacji w środowisku biznesowym, wiedzy i doświadczenia, ale także elastyczności, otwartości i chęci dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi uczestnikami programu. Prosimy również o dostarczenie dwóch listów rekomendujących.
 

Kandydat na studia International MBA musi spełnić następujące wymagania formalne:

  • posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego,
  • posiadać min. 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku menedżerskim.

Studia MBA są na tyle wymagające, że specyficzny jest również proces rekrutacji. Studenci tych programów posiadają zróżnicowany nie tylko profil wykształcenia, ale także doświadczenia zawodowe, liczbę lat aktywności zawodowej, rodzaj pełnionych funkcji i idący za tym zakres odpowiedzialności. To do organizatora programu należy w taki sposób dobrać grupę, aby proces kształcenia w trakcie trwania studiów był jak najbardziej skuteczny i efektywny.

Od uczestników programu zależy również jakość zajęć i to, jaką wiedzą i doświadczeniem mogą podzielić się podczas dyskusji czy pracy zespołowej. Dopasowanie członków grupy, którzy będą ze sobą pracować przez najbliższe 2 lata, to ważny element rekrutacji w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK. Co więcej studia MBA to  poszerzanie horyzontów i poznawanie w praktyce różnych aspektów biznesu od siebie nawzajem, to „wizytówka biznesowa” na całe życie.


Rekrutacja na kolejny rok akademicki rozpoczęła się. 

 
 
Najbliższe spotkanie rekrutacyjne: 4 września 2020 r.
 
Więcej informacji: imba@uek.krakow.pl
 

 

Etapy rekrutacji:

 

REJESTRACJA

Rejestracja przez stronę internetową i wypełnienie kwestionariusza kandydata.

 


 

WERYFIKACJA KANDYDATA

Weryfikacja aplikacji online kandydata przez Menedżera Programu, który potwierdza przyjęcie aplikacji drogą mailową.

 


 

ZŁOŻENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  • podpisany kwestionariusz kandydata
  • aktualne CV
  • świadectwa ukończenia dodatkowych kursów, szkoleń
  • karta zgłoszenia na studia MBA – w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy oraz w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 200 EUR lub 850 PLN
  • 1 fotografia formatu legitymacyjnego
 

 

WERYFIKACJA DOKUMENTÓW

Weryfikacja dostarczonych dokumentów i zgoda na kontynuację procesu rekrutacyjnego przez kandydata.

 


 

LISTY REKOMENDUJĄCE

Dostarczenie 2 listów rekomendujących na studia MBA od partnerów biznesowych.

 


 

EGZAMIN REKRUTACYJNY

Egzamin rekrutacyjny to logiczno-analityczny test z języka angielskiego (wzorowany na amerykańskim teście GMAT). Test składa się z 3 części pozwalających sprawdzić stopień znajomości języka angielskiego, umiejętności logicznego myślenia, zdolności wykonywania działań matematycznych oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

Posiadanie certyfikatów potwierdzających stopień znajomości języka angielskiego nie zwalnia z egzaminu GMAT. Dodatkowo przeprowadzany jest test psychologiczny.

 


 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez Komisję Rekrutacyjną KSB UEK. Jej głównym celem jest poznanie profilów zawodowych kandydatów, ich motywacji oraz celów, jakie chcą osiągnąć w przyszłości.

W skład Komisji wchodzą doświadczeni menedżerowie – absolwenci programu MBA oraz przedstawiciele Szkoły i Uczelni m.in.: Dyrektor KSB UEK, Dyrektor Programu MBA czy władze UEK.

 


 

DECYZJA

Podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o przyjęciu (lub o nieprzyjęciu) kandydata na studia MBA.

 


 

INFORMACJA O WYNIKU

Poinformowanie kandydata o wyniku procesu rekrutacji oraz przekazanie listu informacyjnego o jego przyjęciu na studia MBA.

 

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin