MBA IT

Rekrutacja na Program MBA IT TRWA!

Celem studiów jest przygotowanie kadry zarządzającej dla sektora IT oraz pionów technologicznych oraz inżynieryjnych w firmach z różnych branż. Wiodącym celem programu jest wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności i kompetencje przydatne w rozwijaniu kariery na ścieżce menedżerskiej w branży IT oraz technologicznej.

 Sprawdź dedykowaną stronę MBA IT (Kliknij!)Studia MBA IT przygotowują do pełnienia ról liderskich i strategicznych w organizacjach IT:

 • IT Manager / Dyrektor IT

 • Software Engineering Director

 • Product Development Director

 • VP of IT / VP of Technology / VP of Engineering

 • Managing Director / Country Manager


   

MBA IT w skrócie:

 • 500 godzin zajęć

 • czas trwania: 4 semestry (dodatkowo trzeci i czwarty semestr jest poświęcony na pisanie pracy końcowej)

 • język wykładowy: polski (70%) angielski (30%)

 • zajęcia na kampusie UEK oraz  w biurach partnerskich organizacji: topowe lokalizacje w centrum Krakowa

 • sesja wyjazdowa: atrakcyjny 3-dniowy wyjazd połączony z integracją

 • termin zajęć: soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin