Organizacja zajęć

Studia MBA IT trwają 2 lata (4 semestry), w trakcie których odbywają się zajęcia. Dodatkowo trzeci i czwarty semestr jest poświęcony na pisanie pracy końcowej – realizację praktycznego projektu wdrożeniowego na potrzeby organizacji partnerskich.

Studia obejmują 500 godzin zajęć. 

Zajęcia są realizowane w języku polskim oraz angielskim 

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym:

 • piątek w godz. 17.00–20.30,

 • sobota i niedziela w godz. 9:00–16.00.

W ciągu jednego roku akademickiego odbywa się około 15 zjazdów.

 


 

Wszystkie elementy programu, jego obszary tematyczne i zakresy kompetencji są ściśle powiązane. Tak zaprojektowane studia pozwalają słuchaczom odkrywać wzajemne zależności, relacje i powiązania pomiędzy procesami zachodzącymi w środowisku biznesowym.

Forma zajęć obejmuje: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, studia przypadków biznesowych, prezentacje, projekty zespołowe, wizyty w partnerskich firmach technologicznych oraz IT. Kursy są prowadzone przez jednego lub kilku wykładowców, w zależności od tematu i danych wymagań.


Program oferuje kursy pozwalające zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania organizacją IT, kultury organizacyjnej, zarządzania projektami i programami w IT, rozwojem produktu, metodykami Agile oraz Lean Startup, zarządzania zespołami wysokoefektywnymi, open innovations i budowaniem korporacyjnego ekosystemu innowacji.

Program obejmuje sesję wyjazdową w Polsce, która ma charakter szkoleniowo-integracyjny, dzięki czemu studenci rozwijają swoje zdolności komunikacyjne i doskonalą umiejętności pracy zespołowej.


W cenie programu ujęto:

 • wszystkie obowiązkowe kursy przewidziane w programie,

 • wyjazd szkoleniowo-integracyjny w Polsce*,

 • repozytorium z materiałami do zajęć,

 • egzaminy,

 • obronę pracy końcowej,

 • wspomaganie procesu nauczania – dostęp do Learning Management System,

 • dostęp do zbiorów i baz online Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (w tym do baz: EMIS Intelligence Region, Emerald, EBSCO),

 • spotkania z liderami biznesu w ramach Klubu KSB Alumni MBA,

 • dostęp do Internetu WiFi,

 • przerwy kawowe podczas zajęć,

 • bezpłatny parking na terenie Uczelni.

* Główne koszty uczestnictwa w wyjeździe pokrywa KSB UEK (dojazd we własnym zakresie).


Zakwaterowanie:

Krakowska Szkoła Biznesu UEK nie zapewnia zakwaterowania w trakcie trwania studiów.


Więcej infromacji na stronie dedykowanej programowi mba-it.pl

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin