Profil studenta


Program MBA IT jest dedykowany dla średniej i wyższej kadry menedżerskiej w sektorze IT oraz technologicznym, w tym liderów i menedżerów pionów oraz departamentów IT w firmach z różnych branż. Od uczestników wymagane jest minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym oraz doświadczenie zawodowe w obszarze IT, technologicznym, high-tech, inżynieryjnym, innowacji lub pokrewne. 

Adresatami kierunku jest kadra średniego szczebla w firmach IT/high-tech/inżynieryjnych, menedżerowie, kierownicy, liderzy w pionach i departamentach IT/ technologicznych/innowacji, dyrektorzy i menedżerowie działów innowacji/badań i rozwoju (R&D)/inżynieryjnych, a także dla „Scrum Masterów”, „Agile Coach’ów” oraz liderów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (HR) oraz kulturą w branży IT oraz technologicznej. Konieczna jest również bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2), ponieważ studia będą prowadzone częściowo w języku angielskim.

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin