Studia MBA IT to unikatowy program edukacyjny w skali całego kraju. Nowoczesna tematyka i forma zajęć są odpowiedzią na dynamicznie rozwijający się sektor IT oraz technologiczny. Studia kształcą w zakresie strategicznego zarządzania organizacją IT, budowania przewagi w oparciu o innowacje technologiczne, transformacji cyfrowej, wdrażania strategicznego Lean i Agile, budowania wizerunku pracodawcy IT, nowoczesnej ekonomii i finansów, zarządzania produktem, budowania i kierowania zespołami, psychologii przywództwa, oraz umiejętności menedżerskich.

Program MBA IT opiera się na trzech kluczowych filarach:

  1. rzetelnej wiedzy, badaniach i teoriach, które zapewniają badacze i naukowcy z wiodących ośrodków akademickich w Polsce i zagranicą (UEK, MIT, AGH, UJ, University of Maryland, Koźmiński)

  2. doświadczeniu i najlepszych praktykach liderów i specjalistów z topowych organizacji IT i Tech (m.in.Amazon, Spotify, Hitachi, Ocado Technology, Aptiv)

  3. warsztacie umiejętności i tworzenia narzędzi, który gwarantują najlepsi konsultanci i eksperci w branży (m.in. Klus Leopold, Paweł Tkaczyk, Jacek Kotarbiński, Piotr Sedlak)

 

Branża IT oraz nowych technologii mierzy się z dynamicznym rozwojem, deficytem talentów, wysoką rotacją pracowników i koniecznością szybkiego reagowania na zmiany. Sektor IT, jak nigdy dotąd i jak żadna inna branża nie miał tak wielu możliwości w obszarze wdrażania i rozwijania nowoczesnego, progresywnego i demokratycznego zarządzania. I jak nigdy dotąd nie musiał tak szybko reagować na wysokie wymagania rynku, który jest “rynkiem pracownika”. Organizacje IT i działy technologiczne firm stoją przed wyzwaniem pozyskania talentów, utrzymania motywacji i zaangażowania pracowników, dbania o ich rozwój i podnoszenia retencji. 

Równocześnie, sektor IT opiera się na pracownikach wiedzy i pracy twórczej - stwarza to przestrzeń do tworzenia wyjątkowych miejsc pracy, w których wyjątkowe projekty i produkty, wytwarzane w efektywny i odpowiadając zapotrzebowaniom rynku sposób, są realizowane w poczuciu, że praca ma sens i znaczenie. Aby mogły powstać miejsca pracy, w których pracownicy czują się dobrze, są zaangażowani, zmotywowani i mogą zachować work-life balance, kluczową rolę odgrywają liderzy i top menedżerowie. 

 

Kierunek MBA IT dedykujemy liderom i liderkom, którzy rozwijają swoją ścieżkę kariery w świadomy i odpowiedzialny sposób, posiadają naturalne cechy przywódcze, mają wpływ na strategię i cele biznesowe organizacji. Chcą rozwijać firmę w oparciu o kulturę szacunku, otwartości, transparentności, zaufania, wartości różnorodności, empowermentu, nadawania znaczenia pracy, uważności i kreatywności. 

Przygotowujemy liderów gotowych do wdrożenia zmiany i transformacji cyfrowej. Menedżerów i dyrektorów potrafiących nadawać sens i znaczenie pracy, efektywnie osiągać założenia i cele korporacyjne, budować zaangażowanie wokół produktu, intencjonalnie wspierać i rozwijać talenty oraz przewodzić organizacjom odpowiedzialnym społecznie.

 

 

MBA IT
KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU (UEK)

 

PROGRAM 2021/2023
(2-letnie studia, w trybie weekendowym)

 
  GODZINY ECTS

MODUŁ I. Tech Organization Management

 

1

Strategiczne zarządzanie organizacją. Planowanie i rozwój.
Rola IT w strukturze organizacji - budowanie przewagi poprzez IT

20

3

2

Finanse przedsiębiorstwa. Rachunkowość finansowa i zarządcza

16

1

3

Ekonomia. Ekonomia Behawioralna

16

1

4

Kultura Organizacyjna i kultura innowacji jako źródło przewagi konkurencyjnej.
Cultural Fit: wdrażanie wartości w organizacji i rekrutacja w oparciu o wartosci

20

3

5

Marketing. IT & Tech Employer Branding

16

1

6

Prawne aspekty zarządzania organizacją. Prawne aspekty zatrudnienia w IT

12

1

7

Organizacja ucząca się. Modele i systemy wspierające kulturę learning & development oraz knowledge sharing

8

1

8

Evidence-based management. Zarządzanie w oparciu o dane - narzedzia i techniki badawcze

16

1

       

MODUŁ II. New Technology & Digital Transformation

 

9

Zarządzanie zmianą i komunikacja w zarządzaniu zmianą oraz kryzysem.
Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem IT

20

2

10

Transformacja Lean i Agile.
Automatyzacja i Robotyzacja - Lean Management i Przemysł 4.0

20

2

11

Digital Transformation.
AI - Big Data - Machine Learning

20

2

12

Future & Trends Forecast.
Prognozy w obszarze technologii, globalizacji oraz zarządzania organizacją

8

1

13

Technologie jutra: Virtual & Augmented Reality. Internet of Things

12

1

       

MODUŁ III.Project & Program Management. Product Development

 

14

Zarządzanie projektami IT. Zarządzanie programem i portfolio

16

1

15

Zwinne zarządzanie projektami (Agile: Scrum & Kanban).
Wycena Projektu - kontrakty Agilowe

20

3

16

Lean Startup oraz model tworzenia nowych produktów i usług.
Product Management - cykl życia produktu

20

3

17

Narzędzia i techniki do rozwoju produktu i usługi.
Event Storming, Design Thinking, Service Design

20

2

       

MODUŁ IV. Business Models & Scaling Up

 

19

Modelowanie biznesowe i metody canvasowe

16

2

18

Organizational Design - skalowanie firmy (od start-up'u do korporacji)

16

2

20

Skalowanie Agile - od frameworków do kultury

16

2

21

Ekosystem innowacji. Open Innovation / innowacje korporacyjne

16

2

22

Customer Journey Mapping & Voice of the Customer. User Experience Design

16

1

       

MODUŁ V. Leadership & Tribe building

 

23

Przywództwo i psychologia przywództwa: wizja, cel, znaczenie i sens

16

2

24

Narzędzia i systemy efektywnego lidera: Talent Development & Performance Management.

16

2

25

Komunikacja interpersonalna, negocjacje i wywieranie wpływu

16

2

26

Personal Branding. Budowanie marki lidera oraz efektywności osobistej

16

2

27

Wystąpienia publiczne i efektywne prezentacje

16

2

28

Zarządzanie progresywne: samoorganizacja, autonomia, empowerment, bezpieczeństwo psychologiczne

16

2

29

Lider zespołów wysoko-efektywnych: motywacja, zaangażowanie, kultura informacji zwrotnej

16

2

30

Budowanie zespołów róznorodnych - zespoły międzykulturowe i rozproszone. Diversity & Inclusion

16

2

       

31

Seminarium dyplomowe

12

6

       
  Suma

500

60

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin