Co wyróżnia program

Co wyróżnia program


  • MBA KSB + Master w unikalny sposób łączy studia na poziomie akademickim Master oraz praktyczne podejście typowe dla studiów MBA;
  • Absolwenci otrzymują dwa dyplomy: Master of Science in Communication amerykańskiej uczelni Clark University oraz MBA in Managerial Communication Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK;
  • Wszyscy wykładowcy w programie posiadają doświadczenie biznesowe, są wśród nich pracownicy Clark University, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz praktycy biznesu pracujący w międzynarodowych przedsiębiorstwach;
  • W programie uczestniczą studenci z różnorodnymi kwalifikacjami oraz doświadczeniem biznesowym, a program studiów umożliwia wykorzystanie i poszerzenie nabytej przez nich wcześniej wiedzy;
  • Studia realizowane są w 100% w języku angielskim.

Prestiż dyplomu

Absolwenci programu otrzymują:

  • dyplom/degree Master of Science in Communication (MSc.) wydany przez Clark University z USA,
  • dyplom MBA in Managerial Communication (lub zgodny z wybraną specjalnością) wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK.

Dyplomy wydawane są przez renomowane instytucje edukacyjne kształcące na światowym poziomie, co potwierdzone jest przez międzynarodowe akredytacje oraz wysokie miejsca w krajowych i zagranicznych rankingach.


Networking 

W Szkole działa Klub KSB Alumni MBA. Ponadto Krakowska Szkoła Biznesu UEK jest jedyną szkołą w Polsce, która organizuje corocznie Międzynarodowy Kongres MBA. Kongres skupia osoby związane ze studiami MBA, środowiskiem akademickim oraz biznesowym, które aktywnie uczestnicząc w tych wydarzeniach, tworzą platformę naukowo-biznesową, umożliwiającą wymianę doświadczeń. Wiedza o najnowszych trendach w gospodarce, przekazywana podczas spotkań, pozwala studentom i absolwentom podążać za zmianami w dziedzinie zarządzania.

 

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin