Co wyróżnia program

Co wyróżnia program


Przedmioty ułożone są w sposób umożliwiający studentom jak najefektywniejsze realizowanie procesu edukacyjnego. Dlatego w pierwszej kolejności zaplanowane są przedmioty z puli Master oraz kursy z zakresu MBA. W następnych semestrach wykładowcy prezentują bardziej zaawansowane zagadnienia w ramach specjalności. Dzięki temu studenci z różnorodnym wykształceniem, kwalifikacjami i doświadczeniem biznesowym mogą lepiej wykorzystać przekazywaną im wiedzę.

W trzecim semestrze są realizowane przedmioty specjalizacyjne, które są odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie rynku i obserwowane trendy. Dzięki temu studenci każdej edycji otrzymują wyjątkowy program dostosowany do ich indywidualnych preferencji, przy zachowaniu jego głównych przedmiotów (tzw. core subjects).

 

Cechy zwiazane z aspektem networkingowym 

W Szkole działa Klub KSB Alumni MBA. Ponadto Krakowska Szkoła Biznesu UEK jest jedyną szkołą w Polsce, która organizuje corocznie Międzynarodowy Kongres MBA. Kongres skupia osoby związane ze studiami MBA, środowiskiem akademickim oraz biznesowym, które aktywnie uczestnicząc w tych wydarzeniach, tworzą platformę naukowo-biznesową, umożliwiającą wymianę doświadczeń. Wiedza o najnowszych trendach w gospodarce, przekazywana podczas spotkań, pozwala studentom i absolwentom podążać za zmianami w dziedzinie zarządzania.

 

Prestiż Dyplomu

Absolwenci Programu otrzymują:

  • specjalizacyjny dyplom MBA wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • dyplom Master of Science in Communication (MSc) wydany przez Clark University z USA.

Dyplomy wydawane są przez renomowane instytucje edukacyjne kształcące na światowym poziomie, co potwierdzone jest przez międzynarodowe akredytacje oraz wysokie miejsca w krajowych i zagranicznych rankingach.

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin