Co wyróżnia program


Co wyróżnia program


  • MBA KSB + Master w unikalny sposób łączy studia na poziomie akademickim Master oraz praktyczne podejście typowe dla studiów MBA;
  • Absolwenci otrzymują dwa dyplomy: Master of Science in Communication amerykańskiej uczelni Clark University oraz dyplom MBA in Managerial Communication Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK;
  • Wszyscy wykładowcy w programie posiadają doświadczenie biznesowe, są wśród nich pracownicy Clark University, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz praktycy biznesu pracujący w międzynarodowych przedsiębiorstwach;
  • W programie uczestniczą studenci z różnorodnymi kwalifikacjami oraz doświadczeniem biznesowym, a program studiów umożliwia wykorzystanie i poszerzenie nabytej przez nich wcześniej wiedzy;
  • Studia realizowane są w 100% w języku angielskim.

Prestiż dyplomu

Absolwenci programu otrzymują:

  • dyplom/degree Master of Science in Communication (MSC) wydany przez Clark University z USA,
  • dyplom MBA in Managerial Communication (opcjonalnie: dyplom MBA in Managerial Communication ze specjalnością IT Systems lub Human Resource Management lub Healthcare Management) wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK.

Dyplomy wydawane są przez renomowane instytucje edukacyjne kształcące na światowym poziomie, co potwierdzone jest przez międzynarodowe akredytacje oraz wysokie miejsca w krajowych i zagranicznych rankingach.


Networking 

W Szkole działa Klub KSB Alumni MBA. Ponadto Krakowska Szkoła Biznesu UEK jest jedyną szkołą w Polsce, która organizuje corocznie Międzynarodowy Kongres MBA. Kongres skupia osoby związane ze studiami MBA, środowiskiem akademickim oraz biznesowym, które aktywnie uczestnicząc w tych wydarzeniach, tworzą platformę naukowo-biznesową, umożliwiającą wymianę doświadczeń. Wiedza o najnowszych trendach w gospodarce, przekazywana podczas spotkań, pozwala studentom i absolwentom podążać za zmianami w dziedzinie zarządzania.

 

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin