Dyplom

Po obronie pracy końcowej MBA student otrzymuje:

  • dyplom Master of Science in Communication (MSc) wydany przez Clark University, USA,

  • dyplom ukończenia studiów podyplomowych MBA wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA KSB + Master

  • transkrypt ocen.

 

wzór dyplomu MBA


 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin