Dyplom


Po obronie pracy końcowej student otrzymuje:

  • dyplom/degree Master of Science in Communication (MSC) wydany przez Clark University USA, 

  • dyplom MBA in Managerial Communication (lub dyplom MBA z dodatkową specjalnością: MBA in Managerial Communication ze specjalnością IT Systems lub MBA in Managerial Communication ze specjalnością Human Resource Management lub MBA in Managerial Communication ze specjalnością Healthcare Management),

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA in Managerial Communication,

  • transkrypt ocen.

 

wzór dyplomu MBA


 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin