Organizacja zajęć

Studia MBA KSB + Master trwają 2 lata i są prowadzone całkowicie w języku angielskim.

  • drugi rok studiów poświęcony jest na realizację praktycznego Project Capstone na potrzeby firmy zewnętrznej.
  • Program MBA KSB + Master jest realizowany w podstawowej specjalności Managerial Communication. Inne specjalność: Health Care Management, Human Resources Management lub Information Technology Systems realizowane są za dodatkową opłatą.
  • Studia obejmują 400 godzin zajęć w klasie oraz 1400 godzin pracy własnej.

 


  • W trakcie studiów realizowane są kursy MSc, MBA oraz kursy specjalizacyjne
  • Forma zajęć obejmuje: wykłady, ćwiczenia, case studies, gry decyzyjne i symulacyjne, zajęcia wyjazdowe w Polsce, zwiedzanie i prezentacje przedsiębiorstw.
  • Każdy przedmiot wymaga zaliczenia w formie oceny. Zaliczenia uzyskuje się bądź po przygotowaniu case study lub pracy, bądź na podstawie egzaminu. Prace są przygotowywane indywidualnie lub zespołowo.

 


  • Zajęcia w trybie weekendowym realizowane są: piątek – w godz. 15.00–21.00, sobota i niedziela w godz. 8.00–16.00.
  • W semestrze organizowanych jest około 7 zjazdów (spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu).
  • Program studiów przewiduje sesję 5-dniową wyjazdową Study Trip Poland.
  • W czasie sesji realizowany jest przedmiot połączony ze zwiedzaniem przedsiębiorstwa. Koszt przejazdu i zakwaterowania w sesji wyjazdowej pokrywa KSB UEK.

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin