Rekrutacja


Rekrutacja na Program MBA KSB + Master TRWA!


Studia MBA KSB + Master realizowane w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK skierowane są do osób aspirujących do objęcia stanowisk menedżerskich oraz właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw.
 

Kandydat na studia MBA KSB + Master musi spełnić następujące wymagania formalne:

 • posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
 • wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego,
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe (możliwe obniżenie minimalnego stażu do jednego roku decyzją Komisji Rekrutacyjnej).

Studia MBA są na tyle wymagające, że specyficzny jest również proces rekrutacji. Studenci tych programów posiadają zróżnicowany nie tylko profil wykształcenia, ale także doświadczenia zawodowe, liczbę lat aktywności zawodowej, rodzaj pełnionych funkcji i idący za tym zakres odpowiedzialności. To do organizatora programu należy w taki sposób dobrać grupę, aby proces kształcenia w trakcie trwania studiów był jak najbardziej skuteczny i efektywny.

Od uczestników programu zależy również jakość zajęć i to, jaką wiedzą i doświadczeniem mogą podzielić się podczas dyskusji czy pracy zespołowej. Dopasowanie członków grupy, którzy będą ze sobą pracować przez najbliższe 2 lata, to ważny element rekrutacji w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK. Co więcej studia MBA to  poszerzanie horyzontów i poznawanie w praktyce różnych aspektów biznesu od siebie nawzajem, to „wizytówka biznesowa” na całe życie.


REKRUTACJA TRWA!
Więcej informacji: cmba@uek.krakow.pl
 
REKRUTACJA TRWA!
 

 

Etapy rekrutacji:

 

REJESTRACJA

Rejestracja przez stronę internetową i wypełnienie kwestionariusza kandydata.

 


 

WERYFIKACJA KANDYDATA

Bezpłatna weryfikacja aplikacji pod kątem spełnienia wymagań formalnych.
Kontakt z kandydatem i potwierdzenie przejścia do kolejnego etapu rekrutacji.

 


 

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ KRAKOWSKĄ SZKOŁĘ BIZNESU UEK

Przesłanie dokumentów na adres mailowy Menedżera Programu: cmba@uek.krakow.pl
 
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • podpisany kwestionariusz kandydata
 • aktualne CV
 • świadectwa ukończenia dodatkowych kursów, szkoleń
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 100 EUR lub 450 PLN opłacanej po pozytywnej weryfikacji dokumentów dostarczonych przez kandydata
 • 1 fotografia formatu legitymacyjnego
 • karta zgłoszenia na studia MBA w przypadku finansowania lub współfinansowania studiów przez pracodawcę lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej

 

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ CLARK UNIVERSITY


 

 

WERYFIKACJA DOKUMENTÓW

Weryfikacja dostarczonych dokumentów i zgoda na kontynuację procesu rekrutacyjnego przez kandydata.

 


 

EGZAMIN REKRUTACYJNY

Egzamin rekrutacyjny to logiczno-analityczny test z języka angielskiego (wzorowany na amerykańskim teście GMAT) przeprowadzany przez KSB UEK. Test składa się z 3 części pozwalających sprawdzić stopień znajomości języka angielskiego, umiejętności logicznego myślenia, zdolności wykonywania działań matematycznych oraz umiejętność pracy pod presją czasu. Dodatkowo przeprowadzany jest test psychologiczny.

Z egzaminu rekrutacyjnego zwolnieni są kandydaci:

 • pochodzący z krajów, gdzie urzędowym językiem jest angielski;
 • posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych realizowanych w języku angielskim;
 • posiadający certyfikat językowy:

TOEFL iBt – min. 90 punktów
IELTS – min. level 6
TOEIC – min. 785 punktów
FCE – min. wynik A
CAE – bez względu na wynik
CPE – bez względu na wynik

 


 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez Komisję Rekrutacyjną KSB UEK. Jej głównym celem jest poznanie profilów zawodowych kandydatów, ich motywacji oraz celów, jakie chcą osiągnąć w przyszłości. W skład Komisji wchodzą doświadczeni menedżerowie oraz przedstawiciele Szkoły i Uczelni m.in.: Dyrektor KSB UEK, Dyrektor Programu MBA czy władze UEK.


 

DECYZJA I INFORMACJA O WYNIKU

Podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o przyjęciu (lub o nieprzyjęciu) kandydata na studia MBA. Poinformowanie kandydata o wyniku procesu rekrutacji oraz przekazanie listu informacyjnego.

 


 

INFORMACJA O WYNIKU

Poinformowanie kandydata o wyniku procesu rekrutacji oraz przekazanie listu informacyjnego o jego przyjęciu na studia MBA.

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin