Kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych


Krakowska Szkoła Biznesu UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
pawilon E, parter, pokój 078
e-mail: ksb@uek.krakow.pl


Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00  17:00

- piątki w godzinach 9:00 20:00

- soboty w godzinach 9:00 14:00

Od 5 lipca 2021 biuro będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00


mgr inż. Patrycja Kołodziejczyk
Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

Koordynator Projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna"

tel.+48 12 293 55 60
E-mail: ksb@uek.krakow.pl

dr Jakub Kwaśny
Dyrektor ds. rozwoju studiów podyplomowych

E-mail: kwasny@uek.krakow.pl

 

   

mgr Renata Wójcik

Menedżer Studiów Podyplomowych,

KIERUNKI STUDIÓW

Data Science gr. A,

Data Science gr. B,

MBA in Public Management ed. IV,

Psychologia w biznesie gr. A,

Psychologia w biznesie gr. B,

Systemy logistyczne przedsiębiorstw,

Zarządzanie zasobami ludzkimi gr. C.

MBA in General Management ed. III.

 

tel.+48 12 293 75 96
E-mail: renata.wojcik@uek.krakow.pl

 

 

mgr Anna Juszczyk

Menedżer Studiów Podyplomowych,
Sekretarz Zespołu Komisji ds. Jakości Kształcenia

KIERUNKI STUDIÓW:

Kadry i płace gr. A,

Kadry i płace gr. B,

Kadry i płace gr. C,

Rachunkowość i finanse
(dla początkujących) gr A,

Rachunkowość i finanse
(dla początkujących) gr B,

Szacowanie nieruchomości,

Zarządzanie projektami gr. A, 

Zarządzanie projektami gr. B,

Zarządzanie projektami innowacyjnymi.

 

tel.+48 12 293 50 29

E-mail: anna.juszczyk@uek.krakow.pl

 

  

 

mgr Karolina Dąbek

Menedżer Studiów Podyplomowych

Menedżer Dedykowanych Studiów MBA

KIERUNKI STUDIÓW: 

Controlling i finanse przedsiębiorstw,

MBA in Community Management Kraków ed. II,

MBA in Community Management Łódź ed. II,

MBA in Community Management Łódź ed. III,

MBA in Community Management Wrocław ed. II,

Zarządzanie przedsiębiorstwem - Studia menedżerskie typu MBA.


tel.+48 12 293 55 61

E-mail: karolina.dabek@uek.krakow.pl

 

 

         

 

 

lic Alina Ławicka

Menedżer Studiów Podyplomowych

KIERUNKI STUDIÓW:

Doradztwo podatkowe,

Prawo deweloperskie i lokalowe,

Prawo gospodarcze,

Prawo medyczne i ochrona zdrowia,

Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych.

 

tel.+48 12 293 75 96
E-mail: alina.lawicka@uek.krakow.pl

 

 

 

 

 

 

mgr Elżbieta Major
Główny Specjalista ds. rozliczeń

tel.+48 12 293 56 85
E-mail: majore@uek.krakow.pl

 

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin