Kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych


Krakowska Szkoła Biznesu UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
pawilon E, parter, pokój 078
e-mail: ksb@uek.krakow.pl


Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00  17:00

W piątek w godzinach 9:00 – 20:00 (3.07, 10.07, 17.07)

W sobotę w godzinach 9:00 – 14:00 (4.07, 11.07, 18.07)

 

dr Jakub Kwaśny
Dyrektor Zespołu ds. Jakości Kształcenia

E-mail: kwasnyj@uek.krakow.pl

 

 

mgr inż. Patrycja Kołodziejczyk
Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

Koordynator Projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna"

KIERUNEK STUDIÓW:

Kadry i płace


tel.+48 12 293 55 60
E-mail: ksb@uek.krakow.pl

 

 

   

mgr Renata Wójcik

Menedżer Studiów Podyplomowych,

KIERUNKI STUDIÓW

Data Science,

Europejskie Studia Menedżerskie typu MBA,

 Marketing,

Zarządzanie zasobami ludzkimi,

Zarządzanie sferą usług medycznych.

 

tel.+48 12 293 75 96
E-mail: renata.wojcik@uek.krakow.pl

 

 

mgr Anna Juszczyk

Menedżer Studiów Podyplomowych,
Sekretarz Zespołu Komisji ds. Jakości Kształcenia

KIERUNKI STUDIÓW:

Rachunkowość i podatki,

Szacowanie nieruchomości,

Zarządzanie projektami, 

Zarządzanie projektami innowacyjnymi.

 

tel.+48 12 293 50 29

E-mail: anna.juszczyk@uek.krakow.pl

 

  

 

mgr Karolina Dąbek

Menedżer Studiów Podyplomowych

Menedżer Dedykowanych Studiów MBA

KIERUNKI STUDIÓW: 

MBA in Community Management Kraków,

MBA in Community Management Łódź,

MBA in Community Management Tychy,

MBA in Community Management Wrocław,

MBA in General Management.


tel.+48 12 293 55 61

E-mail: karolina.dabek@uek.krakow.pl

 

 

         

mgr Damian Dziewa
Menedżer Studiów Podyplomowych

Menedżer Dedykowanych Studiów MBA

KIERUNKI STUDIÓW: 

Controlling i finanse przedsiębiorstw

Handel i zarządzanie sprzedażą

MBA in Public Management

Psychologia w biznesie

Zarządzanie przedsiębiorstwem - Studia menedżerskie typu MBA

tel.+48 12 293 75 98
E-mail: damian.dziewa@uek.krakow.pl

 

mgr Elżbieta Major
Główny Specjalista ds. rozliczeń

tel.+48 12 293 56 85
E-mail: majore@uek.krakow.pl

 

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin