Kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych

Krakowska Szkoła Biznesu UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
pawilon E, parter, pokój 078
e-mail: ksb@uek.krakow.plGodziny otwarcia:

Od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00
W piątki od godziny 9.00 do 20.00
W soboty od 9.00 do 14.00

W okresie wakacyjnym od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00

 

dr Jakub Kwaśny
Dyrektor Zespołu ds. Jakości Kształcenia

E-mail: kwasnyj@uek.krakow.pl

 

 

mgr inż. Patrycja Kołodziejczyk
Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

Koordynator Projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna"

KIERUNKI STUDIÓW: Kadry i płace, Psychologia w biznesie


tel.+48 12 293 55 60
E-mail: ksb@uek.krakow.pl

 

 

   

 

mgr Patrycja Gniadek
Menedżer Studiów Podyplomowych,

KIERUNKI STUDIÓW: Data Science, Europejskie Studia Menedżerskie typu MBA, Marketing, Zardządzanie przedsiębiorstwem - Studia menedżerskie typu MBA, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie sferą usług medycznych.

 

tel.+48 12 293 75 96
E-mail: patrycja.gniadek@uek.krakow.pl

 

 

 

mgr Anna Juszczyk
Menedżer Studiów Podyplomowych,
Sekretarz Zespołu Komisji ds. Jakości Kształcenia

KIERUNKI STUDIÓW: Handel i zarządzanie sprzedażą, Szacowanie nieruchomości, Zarządzanie projektami, Rachunkowość i podatki, Controlling i finanse przedsiębiorstw.


tel.+48 12 293 50 29

E-mail: anna.juszczyk@uek.krakow.pl

 

  

 

 

mgr Karolina Dąbek
Menedżer Studiów Podyplomowych

Menedżer Dedykowanych Studiów MBA

KIERUNKI STUDIÓW: Zarzadzanie projektami innowacyjnymi, MBA in General Management, MBA in Public Management, MBA in Community Management.


tel.+48 12 293 55 61

E-mail: karolina.dabek@uek.krakow.pl

 

 

mgr Elżbieta Major
Główny Specjalista ds. rozliczeń
tel.+48 12 293 56 85
 
   

 

 

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin