Kontakt


Biuro Studiów Podyplomowych


Krakowska Szkoła Biznesu UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
pawilon E, parter, pokój 078
e-mail: ksb@uek.krakow.pl


Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00  17:00

- piątki w godzinach 9:00 20:00

- soboty w godzinach 9:00 14:00

29 października (piątek) Biuro będzie czynne do godziny 17.00 W sobotę 30 października Biuro będzie nieczynne.


 

mgr inż. Patrycja Kołodziejczyk

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych
Koordynator Projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna"
tel.+48 12 293 55 60
E-mail: ksb@uek.krakow.pl

 

dr Jakub Kwaśny

Dyrektor ds. rozwoju studiów podyplomowych
E-mail: kwasny@uek.krakow.pl

 

                     

mgr Renata Wójcik

Menedżer Studiów Podyplomowych,

KIERUNKI STUDIÓW

Data Science gr. A,

Digital Marketing,

Europejskie Studia Menedżerskie typu MBA,

MBA in General Management ed. III,

Zarządzanie zasobami ludzkimi gr. A

 

tel.+48 12 293 75 96
E-mail: renata.wojcik@uek.krakow.pl

 

 

mgr Anna Juszczyk

Menedżer Studiów Podyplomowych,
Sekretarz Zespołu Komisji ds. Jakości Kształcenia

KIERUNKI STUDIÓW:

Kadry i płace gr. A,

Kadry i płace gr. B,

Szacowanie nieruchomości,

Zarządzanie projektami gr. B,

Zarządzanie projektami gr. C,

Zarządzanie projektami innowacyjnymi.

 

tel.+48 12 293 50 29

E-mail: anna.juszczyk@uek.krakow.pl
 

 

mgr Karolina Dąbek

Menedżer Studiów Podyplomowych

Menedżer Dedykowanych Studiów MBA

KIERUNKI STUDIÓW:

MBA in Community Management Łódź ed. III,

MBA in Community Management Łódź ed. IV,

MBA in Community Management Katowice ed. I,

MBA in Healthcare,

MBA in Public Healthcare.


tel.+48 12 293 55 61

E-mail: karolina.dabek@uek.krakow.pl

 

 

     

         

lic. Alina Ławicka

Menedżer Studiów Podyplomowych

KIERUNKI STUDIÓW:

Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne,

Controlling i finanse przedsiębiorstw,

Doradztwo podatkowe gr. A,

Doradztwo podatkowe gr. B,

Prawo deweloperskie i lokalowe.

 

tel.+48 12 293 75 96
E-mail: alina.lawicka@uek.krakow.pl

 

mgr Łukasz Kos

Menedżer Studiów Podyplomowych,

Menedżer Dedykowanych Studiów MBA,

Obsługa Projektów Europejskich.

KIERUNKI STUDIÓW:

Analityk Biznesowy,

MBA in Community Management Wrocław ed.III,

MBA w Ochronie Zdrowia,

MBA in Public Management ed. IV,

Rachunkowość i finanse
(dla początkujących) gr A,

Rachunkowość i finanse
(dla początkujących) gr B,

Rachunkowość i finanse
(dla początkujących) gr C.

 

tel.+48 12 293 59 74
E-mail: lukasz.kos@uek.krakow.pl

lic. Tomasz Bem

Menedżer Studiów Podyplomowych

KIERUNKI STUDIÓW:

Handel i zarządzanie sprzedażą,

Psychologia w biznesie gr. A,

Psychologia w biznesie gr. B,

Systemy logistyczne przedsiębiorstw,

Zarządzanie przedsiębiorstwem - studia menedżerskie typu MBA.

 

tel.+48 12 293 59 75
E-mail: tomasz.bem@uek.krakow.p

mgr Elżbieta Major
Główny Specjalista ds. rozliczeń

tel.+48 12 293 56 85
E-mail: majore@uek.krakow.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin