Finansuję indywidualnie

Wysokość czesnego za studia podyplomowe:


Aktualny wykaz cen poszczególnych kierunków studiów podyplomowych: (plik do pobrania)


Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe dla osób, które we własnym zakresie pokrywają koszty studiów.


Wpłaty dokonuje się na indywidualne konto, które otrzymuje każdy słuchacz po złożeniu dokumentów i zapisie na studia podyplomowe. Numer indywidualnego konta podany jest na wysyłanym harmonogramie opłat. Można go także uzyskać ze strony internetowej: www.wd.uek.krakow.pl, przy czym należy się zalogować wpisując: numer albumu oraz cztery ostatnie cyfry numeru PESEL. Na tej stronie znajdują się również informacje o stanie rozliczeń z Uczelnią.

 

Terminy płatności i wysokość rat.


Opłatę za studia DWUSEMESTRALNE należy wpłacić w czterech ratach, w terminach:
 
Rata
Studia rozpoczynające się w semestrze letnim (luty/marzec)
Studia rozpoczynające się
w semestrze zimowym (wrzesień/październik)
Opłata rekrutacyjna
(200 zł)
dowód wpłaty przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych
dowód wpłaty przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych
I rata
(25% czesnego)
wpłata do 20 lutego
wpłata do 20 września
II rata
(25% czesnego)
wpłata do 30 kwietnia
wpłata do 30 listopada
III rata
(25% czesnego)
wpłata do 20 września
wpłata do 20 lutego
IV rata
(25% czesnego)
wpłata do 30 listopada
wpłata do 30 kwietnia
 
Opłatę za studia TRZYSEMESTRALNE należy wpłacić w sześciu ratach, w terminach:
 
Rata
Studia rozpoczynające się w semestrze letnim (luty/marzec)
Studia rozpoczynające się
w semestrze zimowym (wrzesień/październik)
Opłata rekrutacyjna
(200 zł)
dowód wpłaty przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych
dowód wpłaty przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych
I rata
(20% czesnego)
wpłata do 20 lutego
wpłata do 20 września
II rata
(20% czesnego)
wpłata do 30 kwietnia
wpłata do 30 listopada
III rata
(15% czesnego)
wpłata do 20 września
wpłata do 20 lutego
IV rata
(15% czesnego)
wpłata do 30 listopada
wpłata do 30 kwietnia
V rata
(15% czesnego)
wpłata do 20 lutego
wpłata do 30 września
VI rata
(15% czesnego)
wpłata do 30 kwietnia
wpłata do 30 listopada

 

W przypadku zapisu na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć i poźniej, opłatę rekrutacyjną i pierwszą ratę za studia nalezy wpłacić w całości w terminie podanym na harmonogramie opłat. W przypadku rozpoczęcie studiów w trakcie trwania semestru, terminy dokonywania opłar mogą ulec zmianie.

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin