Finansuje zakład pracy


Wysokość czesnego za studia podyplomowe:


Aktualny wykaz cen poszczególnych kierunków studiów podyplomowych: (plik do pobrania)


 

Terminy płatności i wysokość rat:

 


Opłatę za studia dwusemestralne należy wpłacić w dwóch ratach, w terminach:
 
Rata
Studia rozpoczynające się 
w semestrze zimowym (wrzesień/październik)
Studia rozpoczynające się
w semestrze letnim (luty/marzec)
Pierwszy semestr opłata rekrutacyjna (200 zł)
 i I rata (50% czesnego)
wpłata do 20 września
wpłata do 20 lutego
Drugi semestr II rata
(50% czesnego)
wpłata do 20 lutego
wpłata do 20 września
 
Opłatę za studia trzysemestralne należy wpłacić w trzech ratach, w terminach:
 
Rata
Studia rozpoczynające się
 w semestrze zimowym (wrzesień/październik)
Studia rozpoczynające się
 w semestrze letnim (luty/marzec)
Pierwszy semestr opłata rekrutacyjna (200 zł)
i I rata (40% czesego)
wpłata do 20 września
wpłata do 20 lutego
Drugi semestr II rata
(30% czesnego)
wpłata do 20 lutego
wpłata do 20 września
Trzeci semestr III rata
(30% czesnego)
wpłata do 30 września
wpłata do 20 lutego
 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin