Praca końcowa


Informacja o terminach składania i obrony pracy końcowej:


Akty prawne:

  1. Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (plik do pobrania)
  2. Regulamin odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - tekst jednolity (plik do pobrania)

Wzór podania do Dyrektora Szkoły (plik do pobrania)

Podania można składać osobicie w Sekretariacie KSB UEK, wysyłać pocztą lub przesyłać skan mailem.

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin