Projekty NBP

Mechanizmy funkcjonowania strefy euro - studia dofinansowane ze środków NBP

 Narodowy Bank Polski 

Projekt realizowany w latach 2009–2016.
 

Cel studiów:

Słuchacze mają możliwość zaznajomienia się z mechanizmami funkcjonowania strefy Euro z perspektywy polskiej gospodarki. W ramach studiów przybliżane będą m.in. zagadnienia dotyczące terminu i warunków akcesji polskiej gospodarki do obszaru Euro, integracji gospodarczej i walutowej w UE, przybliżenie organów i zadań Europejskiego Banku Centralnego oraz integracji rynków finansowych. Problematyka studiów będzie naświetlana z makro i mikroekonomicznego punktu widzenia.Adresaci:

Studia są adresowane do osób zainteresowanych tematyką funkcjonowania strefy euro, a w szczególności do:

– absolwentów studiów licencjackich i magisterskich posiadających dyplom z zakresu nauk ekonomicznych

– studentów ostatnich lat studiów magisterskich (posiadających dyplom licencjata)

– pracowników jednostek samorządu terytorialnego 

– nauczycieli szkół średnich.Czas trwania studiów:

2 semestryProgram Kierunku:

1. Zajęcia seminaryjne
2. Zarys integracji gospodarczej i walutowej w Europie
3. Teoretyczne podstawy integracji monetarnej
4. Europejski Bank Centralny
5. Polityka pieniężna w unii walutowej
6. Budżet UE
7. Polityka fiskalna w unii walutowej
8. Integracja rynków finansowych w UE i strefie euro
9. Euro w roli waluty międzynarodowej
10. Korzyści i szanse wynikające z uczestnictwa w unii walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy euro
11. Koszty i zagrożenia wynikające z uczestnictwa w unii walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy euro
12. Specyfika polskiej gospodarki a zdolność do czerpania korzyści i ekspozycji na koszty
13. Perspektywy integracji walutowej w Europie
14. Techniki komunikacji i prezentacjiOpiekun Kierunku:

dr Konrad Grabiński


4 listopada 2016 r.

W dniu 4 listopada 2016 roku miało miejsce uroczyste zakończenie studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" edycja VII prowadzonego wspólnie przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK i Narodowy Bank Polski.

Dyrektor Szkoły Pan Prof. dr hab. Piotr Buła otworzył spotkanie dziękując NBP za wsparcie finansowe i merytoryczne prowadzonego kierunku. Pan Dyrektor zaznaczył, że w ramach prowadzonego projektu studiów podyplomowych powstało również opracowanie popularno-naukowe "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro. Wybrane problemy. Część VII" pod redakcją naukową Pana Prof. dr hab. Jana Czekaja. Z kolei Dyrektor krakowskiego oddziału NBP Pan Prof. Wiesław Gumuła pogratulował studentom wysokich wyników, a Krakowskiej Szkole Biznesu wręczył oficjalne podziękowania NBP za udział w projekcie edukacyjnym podkreślając wysoką jakość procesu dydaktycznego studiów podyplomowych.

Następnie w części oficjalnej nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów zakończenia studiów wydanych przez NBP, dyplomów KSB UEK oraz dyplomu pamiątkowego. W części mniej oficjalnej słuchacze mieli okazję powspominać miniony rok spędzony w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.17 czerwca 2016 r. (sala 054 w paw. B)

Konferencja
"Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro"
organizowana przez Krakowska Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Plan Konferencji. więcej...

        


W dniu 17 czerwca 2016 odbyła się konferencja kończąca VII edycję studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania stefy euro" prowadzoną przy współpracy z Narodowym Bankiem Polski oraz Krakowską Szkołą Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Konferencja została otwarta przez Dyrektora KSB dr hab. Piotra Bułę, który podziękował studentom za wytrwałą pracę w przeciągu ostatniego roku oraz wyraził wdzięczność partnerowi projektu Narodowemu Bankowi Polskiemu za wsparcie działań edukacyjnych prowadzonych na naszej uczelni.

Pierwsza sesja została rozpoczęta przez przedstawiciela NBP, Pana Lesława Wilczaka, koordynatora NBP ds. komunikacji społecznej, który przybliżył słuchaczom centrum informacji o euro prowadzone przez NBP. Następnie Pan dr hab. Marek Dąbrowski, zaprezentował dylemat: strefa euro: szansa czy pułapka ? W wystąpieniu przedstawiono aktualną diagnozę problemów strefy euro oraz możliwe scenariusze ich rozwiązania rekomendowane przez wybitnych ekonomistów i polityków współczesnych czasów, w tym m.in. Hansa-Wernera Sinna oraz Janisa Warufakisa. Pierwsza sesja zakończyła się wystąpieniem Pani dr Marty Wajdy-Lichy, która zaprezentowała problem wyboru pomiędzy wolnym handlem a protekcjonizmem przy formułowaniu polityki gospodarczej, która służy do ożywienia wzrostu gospodarek UE po kryzysie 2009 r.

Kolejne sesje zostały poświęcone prezentacji prac przygotowanych przez studentów. Poruszana problematyka była bardzo szeroka oraz była przejawem zainteresowań oraz pasji słuchaczy studiów podyplomowych. Z tego względu poziom merytoryczny został oceniony przez komisję bardzo wysoko. Prezentacje były również przyczynkiem do ożywionej dyskusji, co spowodowało, że czas konferencji został znacznie przedłużony, a jej uczestnicy rozeszli się dopiero przed ósmą wieczorem. W najbliższych dniach komisja wybierze najlepsze prace i prezentacje. Nagrodą będzie możliwość uczestnictwa na konferencji "Perspektywy integracji gospodarczej w Unii Europejskiej" organizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Narodowy Bank Polski w dniach 26-27 września 2016 r. (więcej na ten temat http://coin.wne.uw.edu.pl/jgorski/eurozone/).

Dziękujemy słuchaczom studiów podyplomowych oraz innym uczestnikom za udział w konferencji oraz Narodowemu Bankowi Polskiemu za wsparcie VII edycji projektu edukacyjnego "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro".

Kierownik Projektu
Dr Konrad Grabiński
 

Najlepsze i najciekawsze prace końcowe:

 


 

Konferencja 20-21 czerwca 2015 r. więcej...

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin