Plan Konferencji 2016

 

Plan Konferencji:
 

11.30 - 12.30
SESJA POWITALNA
  Centrum informacji o euro NBP
  mgr Lesław Wilczak, NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
  Sterfa euro: szansa czy pułapka ?
  dr hab. Marek Dąbrowski, UEK
  Wolny handel czy protekcjonizm sposobem na ożywienie wzrostu gospodarek UE po kryzysie 2009 r.
  dr Marta Wajda Lichy, UEK
   
12.40 - 14.20
SESJA I
  Prowadzenie: dr Marta Wajda-Lichy
  Nowy program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 szansą na rozwój lotniska w Balicach
  mgr Katarzyna Adamiak
  Rozwiązania przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy w krajach strefy euro
  mgr Anna Baluś
  Rola euro jako waluty międzynarodowej po kryzysie finansowo-gospodarczym
  mgr Justyna Bartula
  Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki z perspektywy akcesji do strefy euro
  mgr Dorota Cabała
  Rola euro jako waluty międzynarodowej po kryzysie finansowo-gospodarczym
  mgr Karolina Deszczyńska
  Finansowanie budżetowe służb specjalnych w państwach należących do Unii Gospodarczo-Walutowej-studia przypadków
  Sywia Finik
   
14.20 - 14.50
PRZERWA OBIADOWA
   
14.50 - 15.30
SESJA II
  Prowadzenie: dr Katarzyna Stabryła-Chudzio
  Wspólna polityka przemysłowa jako sposób na przyśpieszenie wzrostu gospodarczego krajów członkowskich Unii Europejskiej
  mgr Mateusz Gębiś
  Wpływ regulacji UE na rozwój bankowości transgranicznej
  mgr Wojciech Górzkowski
 
Pomoc publiczna w krajach UE po kryzysie finansowym 2008 r.
  mgr Anna Hołysz
  Techniczne aspekty wprowadzenia euro do obiegu gotówkowego na wybranych przykładach
  mgr Katarzyna Jarosz
  Analiza zadłużenia publicznego państw Unii Europejskiej, Japonii i Stanów Zjednoczonych po kryzysie finansowo-gospodarczym
  mgr Adrian Jaworski
   
15.30 - 15.45
PRZERWA KAWOWA
   
15.45 - 17.15
SESJA III
  Prowadzenie: dr Marta Wajda-Lichy
  Małopolski sektor MŚP - możliwości wparcia z krajowych i regionalnych programów finansowanych ze środków UE w perspektywie 2014-2020
  mgr Katarzyna Kurdziel
  Znaczenie Turcji dla gospodarki i bezpieczeństwa Unii Europejskiej
  mgr Karolina Markocka
  Finansowanie budżetowe służb specjalnych w państwach należących do Unii Gospodarczo-Walutowej - studia przypadków
  mgr Krzysztof Passella
  Analiza systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej - wnioski dla Polski
  mgr Joanna Pazdur
  Emisja euroobligacji - korzyści i zagrożenia dla stabilności strefy euro
  mgr Małgorzata Pierzchała
   
17.15 - 17.30
PRZERWA KAWOWA
   
17.30 - 19.15
SESJA IV
  Prowadzenie: dr Katarzyna Stabryła-Chudzio
  Perspektywy wejścia Polski do strefy euro
  mgr Jarosław Rus
  Przyczyny eurosceptycyzmu w Wielkiej Brytanii w aspekcie przyszłości integracji europejskiej
  mgr Beata Rynkiewicz
  Rola nadzoru bankowego w Unii Europejskiej po 2008 roku
  mgr Przemysław Sala
  Harmonizacja podatku VAT w krajach UE
  mgr Anna Więckowska
  Teoretyczny a rzeczywisty stan finansów publicznych krajów grupy PIIGS - propozycje nowych rozwiązań w zakresie konsolidacji fiskalnej strefy euro
  mgr Anna Wójcik
  Unia Europejska wobec kryzysu finansowego - wnioski dla Polski
  mgr Chrystian Firlej