Rabaty


10% rabatu*

 • Oferta dla pracodawców:
  Instytucje kierujące na studia podyplomowe w KSB UEK więcej niż jedną osobę, otrzymują 10% rabatu według zasady: pierwszy pracownik – pełna odpłatność, kolejni pracownicy po 10% rabatu (rabat przyznawany jest osobno przy naborze zimowym i letnim)

 • Oferta dla absolwentów UEK:
  Absolwenci UEK, podejmujący naukę na studiach podyplomowych do roku od daty ukończenia studiów, otrzymują 10% rabatu (za datę ukończenia studiów przyjmuje się datę uzyskania tytułu widniejąca na dyplomie).
   

 15% i 20% rabatu*

 • Oferta dla absolwentów KSB UEK:
  Osoby podejmujące naukę na studiach podyplomowych w KSB UEK po raz kolejny, otrzymują rabat w wysokości:
  15% – w przypadku podejmowania nauki po raz drugi
  20% – w przypadku podejmowania nauki po raz trzeci i kolejny.


  Rabaty nie sumują się. W odniesieniu do konkretnego słuchacza stosuje się najwyższy z przysługujących mu rabatów.

 

* nie dotyczy studiów MBA

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin