Rekrutacja

Kryteria przyjęć


 • dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich,
 • o przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów,
 • uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Etapy rekrutacji


 • założenie konta na irk.uek.krakow.pl oraz wypełnienie danych osobowych,
 • wybór kierunku,
 • wpłata opłaty rekrutacyjnej (szczegóły po rejestracji w IRK) -  w tytule przelewu prosimy o wpisanie: Rekrutacja KSB UEK,
 • w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej, należy uzupełnić kartę zgłoszenia (plik do pobrania), (bez karty zgłoszenia Uniwersytet nie będzie wystawiał faktur na firmę). Opłata rekrutacyjna może zostać wpłacona przez firmę wraz z opłatą za I semestr studiów.

Po zamknięciu rekrutacji do wszystkich osób, które zapiszą się na studia wyślemy e-mail z informacją o wyniku rekrutacji oraz pozostałe informacje związane z uruchomieniem kierunku i harmonogramem opłat (lub listownie fakturę pro-forma na firmę).    

W przypadku nieuruchomienia danego kierunku studiów z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń, opłata rekrutacyjna jest zwracana.

Dni i godziny zajęć


Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, co dwa tygodnie, w Uniwersytecie Ekonomicznym lub w pomieszczeniach dydaktycznych poza uczelnią:

 • w piątki w godzinach od 16.30 do 20.30,
 • w soboty w godzinach od 8.30 do 15.10.
 • w niedziele w godzinach od 8.00 do 15.10 (tylko na kierunku: Szacowanie nieruchomości).

W wyjątkowych przypadkach zajęcia odbywają się:

 • w soboty w godzinach od 13.00 do 19.00,
 • w niedziele w godzinach od 8.30 do 15.00.

W uzasadnionych przypadkach, takich jak działanie siły wyższej, zagrożenie epidemiczne lub zmiany obowiązujących aktów prawnych czy wewnętrznych uregulowań Uczelni, kierownik jednostki może podjąć decyzję o zmianie organizacji studiów w trakcie ich trwania, w tym wprowadzenia zmian w planie studiów, harmonogramie zajęć, wydłużeniu okresu studiów lub przeprowadzeniu zajęć w formie zdalnej. Zmiany te mogą być konsultowane ze słuchaczami, przy czym ostateczną decyzję podejmuje kierownik jednostki.

Wysokość czesnego za studia podyplomowe


Aktualny wykaz cen poszczególnych kierunków studiów podyplomowych: (plik do pobrania)

Dofinansowanie:


Możliwości dofinansowania studiów podyplomowych oraz studiów MBA: (Kliknij po więcej informacji)

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin