Rekrutacja

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 została przedłużona do 13 października 2017 r.

Wolne miejsca na kierunkach:

 

Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne (pierwsze zajęcia 13,14 października br.)

Bankowość

Controlling i finanse przedsiębiorstw (pierwsze zajęcia 13,14 października br.)

Europejskie studia menedżerskie typu MBA (pierwsze zajęcia 13,14 października br.)

Handel międzynarodowy (pierwsze zajęcia 6,7 października br.)

Handel i zarządzanie sprzedażą (pierwsze zajęcia 6,7 października br.)

Kadry i płace (pierwsze zajęcia 13,14 października br.)

Marketing

Psychologia w biznesie (pierwsze zajęcia 13,14 października br.)

Rachunkowość i podatki (pierwsze zajęcia 6,7 października br.)

Rachunkowość i finanse (dla początkujących) - pierwsze zajęcia 6,7  października br.

Rachunkowość i sprawozdawczość wg MSR i MSSF

Szacowanie nieruchomości

Zarządzanie projektami (pierwsze zajęcia 13,14 października br.)

Zarządzanie przedsiębiorstwem-studia menedżerskie typu MBA (pierwsze zajęcia 13,14 października br.)

Zarządzanie zasobami ludzkimi ( pierwsze zajęcia 6,7 października)

Zarządzanie sferą usłg medycznych

 

Na pozostałe kierunki studiów rekrutacja została zakończona.

 

Kryteria przyjęć:

 • słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
 • o przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
 • uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

 

Etapy rekrutacji:

 

I etap 

 • wypełnienie kwestionariusza osobowego znajdującego się na stronie internetowej Szkoły.
 • wpłata opłaty rekrutacyjnej 200 zł na konto 
  Alior Bank SA 04 2490 0005 0000 4600 6249 3380 - w tytule wpłaty proszę podać numer ankiety. W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę proszę podać imię i nazwisko słuchacza.
  Uwaga: to konto przeznaczone jest tylko do wpłat:
  • opłaty rekrutacyjnej,
  • wpłat czesnego dokonywanych przez firmy i instytucje.
  • Osoby indywidualnie opłacające studia otrzymają z biura Szkoły odrębne, indywidualne konta do wpłat czesnego.
 • w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy opłata rekrutacyjna może zostać wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów.

 

II etap

złożenie kompletnych dokumentów w Biurze Krakowskiej Szkoły Biznesu

 • wydrukowany ze strony kompletny i podpisany kwestionariusz osobowy (logowanie do systemu),
 • potwierdzenie przelewu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej, ewentualnie potwierdzona kserokopia,
 • karta zgłoszenia (plik do pobrania), w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy oraz w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej (bez karty zgłoszenia Uniwersytet nie będzie wystawiał faktur na firmę)
 • 2 fotografie (format legitymacyjny).
 

 

Dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście do Biura Studiów Podyplomowych: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krakowska Szkoła Biznesu, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Biuro Studiów Podyplomowych, pawilon E, pokój 078, parter (wejście przez pawilon C). Można również przesłać skany dokumentów na mail ksb@uek.krakow.pl (oryginały powinny być dostarczone przez rozpoczęciem pierwszych zajęć). 

Uwaga: przyjęcie na studia nastąpi po wpłacie opłaty rekrutacyjnej oraz po złożeniu lub przesłaniu kompletnych dokumentów do Biura Szkoły. Samo wypełnienie ankiety aplikacyjnej nie skutkuje przyjęciem na studia.

W przypadku nieuruchomienia danego kierunku studiów z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń, opłata rekrutacyjna jest zwracana.

Po zamknięciu rekrutacji do wszystkich osób, które złożyły komplet dokumentów wyślemy e-mail z  informacją o wyniku rekrutacji oraz pozostałe informacje związane z uruchomieniem kierunku. 

Po otrzymaniu harmonogramu opłat należy dokonać wpłat za studia zgodnie z podanymi terminami. Informacje o stanie rozliczeń z Uniwersytetem należy sprawdzać na stronie www.uek.krakow.pl/wd. Hasłem startowym jest numer PESEL. Informacja ta jest dostępna po otrzymaniu pisma potwierdzającego przyjęcie na studia podyplomowe.


 

Dni i godziny zajęć:

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, co dwa tygodnie, w Uniwersytecie Ekonomicznym lub w pomieszczeniach dydaktycznych poza uczelnią:

 • w piątki w godzinach od 16.30 do 20.30,
 • w soboty w godzinach od 8.30 do 15.10.

W wyjątkowych przypadkach zajęcia odbywają się:

 • w soboty w godzinach od 13.00 do 19.00,
 • w niedziele w godzinach od 8.30 do 15.00.

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293-55-61 (Biuro studiów podyplomowych)       
tel.: 12 293-75-53 (Biuro studiów MBA)
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin