Rekrutacja

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 została przedłużona do 30 września 2019 r.

 

Wolne miejsca na kierunkach:

 

 • Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne
 • Controlling i finanse przedsiębiorstw (pierwsze zajęcia 18-19.10.2019)
 • Europejskie studia menedżerskie typu MBA
 • Handel i zarządzanie sprzedażą
 • Kadry i płace (pierwsze zajęcia 18-19.10.2019)
 • Marketing
 • Psychologia w biznesie (pierwsze zajęcia 4-5.10.2019)
 • Rachunkowość i podatki
 • Rachunkowość i finanse (dla początkujących)
 • Szacowanie nieruchomości (pierwsze zajęcia 4-5.10.2019)
 • Zarządzanie małymi i średnimi firmami
 • Zarządzanie projektami (pierwsze zajęcia 11-12.10.2019)
 • Zarządzanie projektami innowacyjnymi (pierwsze zajęcia 25-26.10.2019)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem - studia menedżerskie typu MBA (pierwsze zajęcia 11-12.10.2019)
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (pierwsze zajęcia 11-12.10.2019)
 • Zarządzanie sferą usług medycznych

 

Na pozostałe kierunki rekrutacja została zakończona.

 


 

Kryteria przyjęć:

 

 

 • słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
 • o przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
 • uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

 

Etapy rekrutacji:

 

I etap 

 • wypełnienie kwestionariusza osobowego znajdującego się na stronie internetowej Szkoły.
 • wpłata opłaty rekrutacyjnej 200 zł na konto 
  Alior Bank SA 04 2490 0005 0000 4600 6249 3380 - w tytule wpłaty proszę podać numer ankiety. W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę proszę podać imię i nazwisko słuchacza.
  Uwaga: to konto przeznaczone jest tylko do wpłat:
  • opłaty rekrutacyjnej,
  • wpłat czesnego dokonywanych przez firmy i instytucje.
  • Osoby indywidualnie opłacające studia otrzymają z biura Szkoły odrębne, indywidualne konta do wpłat czesnego.
 • w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy opłata rekrutacyjna może zostać wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów.

 

II etap

złożenie kompletnych dokumentów w Biurze Krakowskiej Szkoły Biznesu

 • wydrukowany ze strony kompletny i podpisany kwestionariusz osobowy (logowanie do systemu),
 • potwierdzenie przelewu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej, ewentualnie potwierdzona kserokopia,
 • karta zgłoszenia (plik do pobrania), w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy oraz w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej (bez karty zgłoszenia Uniwersytet nie będzie wystawiał faktur na firmę)
 • 2 fotografie (format legitymacyjny).
 

 

Dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście do Biura Studiów Podyplomowych: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krakowska Szkoła Biznesu, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Biuro Studiów Podyplomowych, pawilon E, pokój 078, parter (wejście przez pawilon C). Można również przesłać skany dokumentów na mail ksb@uek.krakow.pl (oryginały powinny być dostarczone przez rozpoczęciem pierwszych zajęć). 

Uwaga: przyjęcie na studia nastąpi po wpłacie opłaty rekrutacyjnej oraz po złożeniu lub przesłaniu kompletnych dokumentów do Biura Szkoły. Samo wypełnienie ankiety aplikacyjnej nie skutkuje przyjęciem na studia.

W przypadku nieuruchomienia danego kierunku studiów z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń, opłata rekrutacyjna jest zwracana.

Po zamknięciu rekrutacji do wszystkich osób, które złożyły komplet dokumentów wyślemy e-mail z  informacją o wyniku rekrutacji oraz pozostałe informacje związane z uruchomieniem kierunku. 

Po otrzymaniu harmonogramu opłat należy dokonać wpłat za studia zgodnie z podanymi terminami. Informacje o stanie rozliczeń z Uniwersytetem należy sprawdzać na stronie www.uek.krakow.pl/wd. Hasłem startowym jest numer PESEL. Informacja ta jest dostępna po otrzymaniu pisma potwierdzającego przyjęcie na studia podyplomowe.


 

Dni i godziny zajęć:

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, co dwa tygodnie, w Uniwersytecie Ekonomicznym lub w pomieszczeniach dydaktycznych poza uczelnią:

 • w piątki w godzinach od 16.30 do 20.30,
 • w soboty w godzinach od 8.30 do 15.10.

W wyjątkowych przypadkach zajęcia odbywają się:

 • w soboty w godzinach od 13.00 do 19.00,
 • w niedziele w godzinach od 8.30 do 15.00.

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin