Opłaty

Faktury VAT


 • Dla osób indywidualnych – faktury VAT za wpłacone czesne wystawiane będą nie później niż siódmego dnia od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Uczelni (indywidualnym koncie słuchacza).
   
 • Dla firm i instytucji – faktury VAT wystawiane będą na podstawie dostarczonej karty zgłoszenia lub innego zaświadczenia od pracodawcy, informującego o opłacaniu pracownikowi czesnego za studia podyplomowe. Jeżeli wpłata za studia została już dokonana, faktura VAT będzie wystawiona w terminie do siedmiu dni od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Uczelni.

Proszę zgłaszać do Biura Studiów Podyplomowych (telefonicznie lub mailem) prośbę o fakturę VAT zaraz po dokonaniu wpłaty za studia. Dotyczy to zarówno osób indywidualnych jak i firm i instytucji, które nie dostarczyły karty zgłoszenia lub innego zaświadczenia informującego o opłacaniu pracownikowi czesnego za studia podyplomowe. Faktury VAT wystawiane są wyłącznie na osobę indywidualną/firmę/instytucję, która dokona lub dokonała przelewu czesnego na konto Uczelni.

 • Informację o rezygnacji ze studiów należy składać na piśmie w sekretariacie Szkoły.
 • Informacje dotyczące regulaminowych rabatów prosimy podawać przy składaniu dokumentów.
 • Podania dotyczące podzielenia wpłaty za studia na większą liczbę rat lub przesunięcia terminu dokonania wpłaty prosimy dostarczać do sekretariatu Szkoły pisemnie, w terminach: za semestr zimowy do 10 września, za semestr letni do 10 lutego.

W przypadku nieuregulowania opłaty (raty opłaty) w terminie, za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu płatności, naliczane są odsetki w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP.
 

Zniżki


 • Oferta dla pracodawców:
  Instytucje kierujące na studia podyplomowe w KSB UEK więcej niż jedną osobę, otrzymują 10% rabatu według zasady: pierwszy pracownik – pełna odpłatność, kolejni pracownicy po 10% rabatu (rabat przyznawany jest osobno przy naborze zimowym i letnim)

 • Oferta dla absolwentów KSB UEK:
  Osoby podejmujące naukę na studiach podyplomowych w KSB UEK po raz kolejny, otrzymują rabat w wysokości:
  15% – w przypadku podejmowania nauki po raz drugi
  20% – w przypadku podejmowania nauki po raz trzeci i kolejny.

 • Oferta dla absolwentów UEK:
  Absolwenci UEK, podejmujący naukę na studiach podyplomowych do roku od daty ukończenia studiów, otrzymują 10% rabatu (za datę ukończenia studiów przyjmuje się datę uzyskania tytułu widniejąca na dyplomie).


  Rabaty nie sumują się. W odniesieniu do konkretnego słuchacza stosuje się najwyższy z przysługujących mu rabatów.

   

Akty prawne:

 1. Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (plik do pobrania)
 2. Regulamin odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - tekst jednolity (plik do pobrania)

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin