Finansuję indywidualnie

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe dla osób, które we własnym zakresie pokrywają koszty studiów.


Wpłaty dokonuje się na indywidualne konto, które otrzymuje każdy słuchacz po złożeniu dokumentów i zapisie na studia podyplomowe. Numer indywidualnego konta podany jest na wysyłanym harmonogramie opłat. Można go także uzyskać ze strony internetowej: www.wd.uek.krakow.pl, przy czym należy się zalogować wpisując: numer albumu oraz cztery ostatnie cyfry numeru PESEL. Na tej stronie znajdują się również informacje o stanie rozliczeń z Uczelnią.

 

Terminy płatności i wysokość rat.


Opłatę za studia DWUSEMESTRALNE należy wpłacić w czterech ratach, w terminach:
 
Rata
Studia rozpoczynające się w semestrze letnim (luty/marzec)
Studia rozpoczynające się
w semestrze zimowym (wrzesień/październik)
Opłata rekrutacyjna
(200 zł)
dowód wpłaty przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych
dowód wpłaty przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych
I rata
(25% czesnego)
wpłata do 20 lutego
wpłata do 20 września
II rata
(25% czesnego)
wpłata do 30 kwietnia
wpłata do 30 listopada
III rata
(25% czesnego)
wpłata do 20 września
wpłata do 20 lutego
IV rata
(25% czesnego)
wpłata do 30 listopada
wpłata do 30 kwietnia
 
Opłatę za studia TRZYSEMESTRALNE należy wpłacić w sześciu ratach, w terminach:
 
Rata
Studia rozpoczynające się w semestrze letnim (luty/marzec)
Studia rozpoczynające się
w semestrze zimowym (wrzesień/październik)
Opłata rekrutacyjna
(200 zł)
dowód wpłaty przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych
dowód wpłaty przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych
I rata
(20% czesnego)
wpłata do 20 lutego
wpłata do 20 września
II rata
(20% czesnego)
wpłata do 30 kwietnia
wpłata do 30 listopada
III rata
(15% czesnego)
wpłata do 20 września
wpłata do 20 lutego
IV rata
(15% czesnego)
wpłata do 30 listopada
wpłata do 30 kwietnia
V rata
(15% czesnego)
wpłata do 20 lutego
wpłata do 30 września
VI rata
(15% czesnego)
wpłata do 30 kwietnia
wpłata do 30 listopada

 

W przypadku zapisu na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć i poźniej, opłatę rekrutacyjną i pierwszą ratę za studia nalezy wpłacić w całości w terminie podanym na harmonogramie opłat. W przypadku rozpoczęcie studiów w trakcie trwania semestru, terminy dokonywania opłat mogą ulec zmianie.

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin