Rekrutacja

Kryteria przyjęć


Posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów. Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

 

Etapy rekrutacji


Po zamknięciu rekrutacji do wszystkich osób, które zapiszą się na studia wyślemy e-mail z informacją o wyniku rekrutacji oraz pozostałe informacje związane z uruchomieniem kierunku i harmonogramem opłat (lub listownie fakturę pro-forma na firmę).    

W przypadku nieuruchomienia danego kierunku studiów z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń, opłata rekrutacyjna jest zwracana.

Problem z rejestracją? Kliknij i sprawdź krok po kroku jak zapisać się na studia w systemie IRK!

 

Wysokość czesnego za studia podyplomowe


Aktualny wykaz cen poszczególnych kierunków studiów podyplomowych -  Kliknij po wiecej informacji

 

Dofinansowanie:


Możliwości dofinansowania studiów podyplomowych oraz studiów MBA - Kliknij po więcej informacji

 

Dni i godziny zajęć


Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, co dwa tygodnie, na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznym lub w pomieszczeniach dydaktycznych poza uczelnią:

  • w piątki w godzinach od 16.30 do 20.30
  • w soboty w godzinach od 8.30 do 15.10*
  • w niedziele w godzinach od 8.00 do 15.10 (tylko na kierunku: Szacowanie nieruchomości).

*W wyjątkowych przypadkach zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 13.00 do 19.00. W sytuacjach takich jak: działanie siły wyższej, zagrożenie epidemiczne lub zmiany obowiązujących aktów prawnych czy wewnętrznych uregulowań Uczelni, kierownik jednostki może podjąć decyzję o zmianie organizacji studiów w trakcie ich trwania. Zmiany te mogą być konsultowane ze słuchaczami, przy czym ostateczną decyzję podejmuje kierownik jednostki.

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin