Rekrutacja

Studia podyplomowe


     

Ciągle możesz zapisać się na wybrane kierunki studiów podyplomowych!

 


Oto lista kierunków, na które wciąż przyjmujemy zapisy:

 1. Analityk biznesowy (pierwszy zjazd 22,23,24 X)
 2. Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne (pierwszy zjazd 15,16 X)
 3. Controlling i finanse przedsiębiorstw (pierwszy zjazd 15,16 X)
 4. Data Science. Metody, narzędzia, zastosowania (pierwszy zjazd: 1,2,3 X)
 5. Digital Marketing (pierwszy zjazd: 22,23 X)
 6. Doradztwo podatkowe (pierwszy zjazd 8,9 X)
 7. Europejskie studia menedżerskie (typu MBA) (pierwszy zjazd: 8,9 X) 
 8. Handel i zarządzanie sprzedażą (pierwszy zjazd: 22,23 X)
 9. Handel i zarządzanie sprzedażą – online (pierwszy zjazd: 22,23 X)
 10. Kadry i płace (pierwszy zjazd 15,16 X)
 11. Prawo deweloperskie i lokalowe (pierwszy zjazd 15-16 X)
 12. Psychologia w biznesie (pierwszy zjazd: 8,9 X)
 13. Rachunkowość i finanse (dla początkujących) (pierwszy zjazd:15,16 X)
 14. Systemy logistyczne przedsiębiorstw (pierwszy zjazd 16,17 X)
 15. Szacowanie nieruchomości (pierwszy zjazd:15,16,17 X)
 16. Zarządzanie projektami (+ szkolenie i certyfikacja Prince2) (pierwszy zjazd 8,9 X)
 17. Zarządzanie projektami innowacyjnymi (pierwszy zjazd: 15,16 X)
 18. Zarządzanie projektami innowacyjnymi – online (pierwszy zjazd: 15,16 X)
 19. Zarządzanie przedsiębiorstwem - studia menedżerskie (typu MBA) (pierwszy zjazd: 15,16 X)
 20. Zarządzanie zasobami ludzkimi (pierwszy zjazd: 15,16 X)
 21. MBA in CM – Katowice (pierwszy zjazd: 23 X)
 22. MBA in CM – Łódź (pierwszy zjazd: 16,17 X)
 23. MBA in CM – Wrocław (pierwszy zjazd: 02,03 X)
 24. MBA in Healthcare (pierwszy zjazd: 02,03 X)

Kierunki z przedłużoną rekrutacją:

 1. Bankowość i finanse cyfrowe
 2. MBA w Ochronie Zdrowia

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Studiów Podyplomowych KSB:

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
pawilon E, parter, pokój 078
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

 

Kryteria przyjęć


Posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów. Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

 

Etapy rekrutacji


Po zamknięciu rekrutacji do wszystkich osób, które zapiszą się na studia wyślemy e-mail z informacją o wyniku rekrutacji oraz pozostałe informacje związane z uruchomieniem kierunku i harmonogramem opłat (lub listownie fakturę pro-forma na firmę).    

W przypadku nieuruchomienia danego kierunku studiów z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń, opłata rekrutacyjna jest zwracana.

Problem z rejestracją? Kliknij i sprawdź krok po kroku jak zapisać się na studia w systemie IRK!

 

Wysokość czesnego za studia podyplomowe


Aktualny wykaz cen poszczególnych kierunków studiów podyplomowych -  Kliknij po wiecej informacji

 

Dni i godziny zajęć


Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, co dwa tygodnie, na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznym lub w pomieszczeniach dydaktycznych poza uczelnią:

 • w piątki w godzinach od 16.30 do 20.30
 • w soboty w godzinach od 8.30 do 15.10*
 • w niedziele w godzinach od 8.00 do 15.10 (tylko na kierunku: Szacowanie nieruchomości, Systemy logistyczne przedsiębiorstw).

Staramy się zapewnić uczestnikom wolne niedziele, aby oprócz studiów cieszyli się też życiem :)

*W wyjątkowych przypadkach zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 13.00 do 19.00. W sytuacjach takich jak: działanie siły wyższej, zagrożenie epidemiczne lub zmiany obowiązujących aktów prawnych czy wewnętrznych uregulowań Uczelni, kierownik jednostki może podjąć decyzję o zmianie organizacji studiów w trakcie ich trwania. Zmiany te mogą być konsultowane ze słuchaczami, przy czym ostateczną decyzję podejmuje kierownik jednostki.

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin