KADRY I PŁACE

KADRY I PŁACE – OPIS SZKOLENIA

Tematyka: Szeroko pojmowane prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

1.  Elastyczne i nietypowe formy zatrudnienia na tle stosunku pracy

 • Jak dobrać właściwą formę zatrudnienia?
 • Po czym odróżnić umowę o świadczenie usług od umowy zlecenia i od umowy o dzieło?
 • Po czym odróżnić umowy cywilnoprawne od umowy o pracę?
 • Ustalanie miejsca i czasu wykonania pracy/zlecenia/dzieła.
 • Odpowiedzialność pracodawcy.
 • Kontrole PIP i ZUS – jak się przygotować, aby nie utrudniały prowadzenia zwyczajnej działalności? 
 • Uberyzacja, cyfryzacja i robotyzacja rynku pracy w świetle najnowszych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE i sądów krajowych. Przyszłość rynku pracy.

 

2.  Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

 • Wszystkie urlopy i zwolnienie od pracy – zasady udzielania, wyliczania, dzielenia, skracania. 
 • Ochrona trwałości stosunku pracy w okresie ciąży i macierzyństwa oraz gwarancja powrotu do pracy po urodzeniu dziecka – przepisy polskie i unijne.
 • Ograniczenie wymiaru czasu pracy, przerwy, opieka nad dzieckiem zdrowym i chorym.  

 

3.  Czas pracy | Prawo do wypoczynku

 • Normy, wymiar, rozkład, systemy, ewidencja czasu pracy.
 • Zadaniowy, indywidualny, wydłużony, skrócony czas pracy.
 • Praca w niedziele i święta. "Zakaz handlu".
 • Praca w godzinach nadliczbowych – ograniczenia podmiotowe, przedmiotowe i ilościowe. Kiedy dodatek, a kiedy czas wolny?

 

4.  System ubezpieczeń społecznych

 • Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy i system emerytalny.
 • Zarządzenie wiekiem w przedsiębiorstwie – konieczność czy fanaberia? 
 • Obowiązek składkowy, zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego.
 • Podstawa wymiaru składek.
 • Zbieg tytułów ubezpieczeniowych. 
 • Ryzyko i świadczenie.
 • Wybrane rodzaje ryzyka: choroba, macierzyństwo, wypadek przy pracy, niezdolność do pracy, bezrobocie, "starość", śmierć. 

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin