RODO

RODO – OPIS SZKOLENIA

 

1. Wprowadzenie do tematyki RODO – w tym m.in.: definicje, zasady przetwarzania danych osobowych, ważne pojęcia związane z RODO, prawa i wolności osób których dane są przetwarzane.

 

2. Dokumentacja systemu przetwarzania i ochrony danych osobowych, ekosystem zarządzania danymi, polityka informacyjna, ochrona danych jako proces.

 

3. Wykonywanie nadzoru nad procesem przetwarzaniem danych osobowych – w tym m.in.: obowiązki Administratora (danych osobowych) oraz wyznaczenie i obowiązki Inspektora Ochrony Danych, realizacja praw osób których dane dotyczą.

 

4. Narzędzia w ochronie danych – wykonywanie audytów, sprawdzeń i kontroli, szkolenia, analiza ryzyka, nadzór nad ew. incydentami, zgłaszanie naruszeń, obsługa podmiotów danych, techniczne i organizacyjne metody ochrony informacji, informatyka a dane osobowe.

 

5. RODO w praktyce – wybrane zagadnienia realizacji procesu ochrony danych osobowych.

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin