Studia MBA

 

Oferta studiów MBA

Trwa rekrutacja na Studia MBA w roku akademickim 2023/2024!

 

Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie – Peter Drucker.

 

Studia MBA to najbardziej zaawansowane programy edukacji menedżerskiej. KSB kładzie nacisk na rzetelną wiedzę i wysoką jakość kształcenia, dlatego nasze sztandarowe programy trwają dwa lata.

Zaprojektowaliśmy je, aby menedżerowie jeszcze skuteczniej osiągali swoje cele, jeszcze lepiej rozumieli otoczenie ekonomiczne oraz byli liderami, których oczekuje ich zespół.

       

Executive MBA

 

czas trwania: 15 + 3 miesiące

godziny zajęć: 510

min. staż menedżerski: 5 lat

zrealizowanych edycji: 26

liczba alumnów: 725

średni wiek uczestnika: 38 lat

100% angielski


zobacz więcej

International MBA

 

czas trwania: 4 semestry

godziny zajęć: 500

min. staż menedżerski: 3 lata

zrealizowanych edycji: 15

liczba alumnów: 273

średni wiek uczestnika: 35 lat

100% angielski

zobacz więcej

MBA KSB + Master

 

czas trwania: 4 semestry

godziny zajęć: 400

min. staż menedżerski: 2 lata

zrealizowanych edycji: 8

liczba alumnów: 103

średni wiek uczestnika: 27 lat

100% angielski

zobacz więcej

 

 

 

 

 

Dlaczego warto wybrać studia MBA w KSB UEK?

W Polsce swoją działalność edukacyjną prowadzi około 50 szkół biznesu. Jak łatwo się domyślić znacząco różnią się między sobą poziomem nauczania, a co za tym idzie efektywnością kształcenia menedżerów. Studia MBA przygotowane przez KSB UEK należą do ścisłej czołówki najlepiej skonstruowanych programów edukacji liderów biznesu w naszym kraju.

Kształcenie menedżerów wyższego oraz średniego szczebla to nasza specjalność, o czym mogą świadczyć wysokie oceny w rankingach oraz przyznawane dla poszczególnych programów MBA akredytacje.

Wybierając studia MBA w KSB UEK:

  • zyskasz dostęp do najbardziej aktualnej i przydatnej wiedzy z zakresu procesów ekonomicznych i biznesowych – nasi absolwenci przyznają, że zdobyte wiadomości są dla nich przydatne w codziennej pracy,
  • rozwiniesz kompetencje miękkie – wzmocnisz zdolności komunikacyjne i przywódcze, niezbędne do prowadzenia skutecznych negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów,
  • skupisz się na rozwoju indywidualnym pod okiem doświadczonych trenerów,
  • poznasz doświadczonych menedżerów, z którymi będziesz mógł się dzielić sprawdzonymi rozwiązaniami biznesowymi wprowadzanymi w różnych organizacjach.

Studia MBA w Krakowie są szansą na stworzenie sieci wartościowych kontaktów biznesowych. To miasto przyciąga wielu inwestorów, którzy chcą tutaj rozwijać swoje firmy. Studia MBA są miejscem, w którym spotykają się osoby z różnych branż zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Studenci mają więc okazję przećwiczyć umiejętności skutecznej współpracy w międzynarodowym środowisku. Jest ona wysoko ceniona wśród pracodawców, którzy poszukują doświadczonych menedżerów, przygotowanych do zarządzania wielkokulturowymi zespołami.

Kadrę dydaktyczną na studiach MBA w KSB UEK stanowią czołowi przedstawiciele świata nauki oraz praktycy biznesu z Polski i zagranicy. Nasze szkoły partnerskie są wysoko cenione na arenie międzynarodowej, razem z nimi tworzymy wysokiej jakości programy kształcenia.

Studia MBA w Krakowie umożliwiają poszerzanie swoich horyzontów oraz tworzenie aktywnej platformy współpracy pomiędzy ludźmi świata biznesu. KSB UEK jest inicjatorem i organizatorem Międzynarodowego Kongresu MBA, który odbywa się każdego roku, nieprzerwanie już od 18 lat. Dzięki temu wydarzeniu menedżerowie różnych gałęzi gospodarki mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami oraz prognozami na przyszłość, tworząc tym samym efektywny networking.

 

Czym są studia MBA?

Studia MBA (Master of Business Administration) to studia podyplomowe w Krakowie skierowane do kadry menedżerskiej. Program MBA jest przeznaczony do osób z doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych, jak i aspirujących. To najlepszy wybór dla tych, którzy zdobyć lub uzupełnić swoją wiedzę oraz rozwinąć kompetencje w dziedzinie zarządzania. Studia MBA w Polsce uczą właściwie wszystkiego, co jest niezbędne do skutecznej realizacji procesów zarządczych w różnych organizacjach i instytucjach. W trakcie nauki największy nacisk kładzie się na zdobywanie przez słuchaczy zestawu praktycznych umiejętności, niezbędnych w późniejszej pracy zawodowej.

Studia MBA – czy warto?

Studia podyplomowe typu MBA to idealny wybór dla wszystkich, którzy chcą związać swoją przyszłość z biznesem — niosą ze sobą wiele wymiernych korzyści. Wysokie kwalifikacje, jakie zdobywają absolwenci, znacząco zwiększają szanse na lepsze zatrudnienie. Po ukończeniu studiów MBA jesteś wyposażony w pełen zakres wiedzy oraz praktycznych umiejętności zawodowych. Dzięki temu możesz z powodzeniem zaistnieć i odnaleźć się w realiach biznesowych krajowych i zagranicznych. Studia Master of Business Administration dają także możliwość wymiany doświadczeń oraz nawiązania szerokich kontaktów biznesowych. To wszystko jest świetną inwestycją w karierę zawodową i rozwój osobisty.
Studia podyplomowe MBA w KSB UEK: najlepsze programy i ekspercka kadra

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów w zakresie zarządzania, polskie uczelnie włączyły programy MBA do swojej oferty kształcenia. W naszym kraju studia podyplomowe Master of Business Administration są oferowane przez najbardziej prestiżowe jednostki dydaktyczne. Wyższa Szkoła Biznesu UEK proponuje ponad 90 kierunków studiów podyplomowych, programy MBA, podyplomowe studia typu MBA oraz dedykowane dla firm. Prowadzimy 3 programy MBA w 100% w języku angielskim dla menedżerów z różnym doświadczeniem zawodowym: Executive MBA, International MBA oraz MBA KSB+Master. Oferta edukacyjna KSB UEK odpowiada najbardziej aktualnym, europejskim trendom w obszarze zarządzania oraz potrzebom gospodarki krajowej i europejskiej. Studia MBA w Krakowie trwają dwa lata i są podzielone na cztery semestry. Zajęcia prowadzone są przez jedną z najlepszych w Polsce kadrę dydaktyków i praktyków. Naszym celem jest przekazanie rzetelnej wiedzy i wyposażenie przyszłych absolwentów w kompetencje potrzebne do pracy na stanowiskach zarządczych. Łączymy najlepsze praktyki biznesu, nowoczesne teorie naukowe, własne doświadczenia i dobre wzorce partnerów zagranicznych. Program jest stale doskonalony, by jak najlepiej odpowiadał realiom współczesnego rynku pracy. Warto podkreślić, że dyplom MBA jest akceptowany i respektowany przez firmy na całym świecie. Jego posiadanie może być więc przepustką na międzynarodowy rynek pracy.

Międzynarodowy Kongres MBA Kraków

Jako jedyna szkoła w Polsce organizujemy Międzynarodowy Kongres MBA. To ważne wydarzenie dla wszystkich przedstawicieli świata biznesu, pracujących zarówno dla firm międzynarodowych, jak i polskich. Kongres MBA jest największą w kraju inicjatywą integrującą środowisko uczestników i absolwentów prestiżowych studiów Master of Business Administration. Impreza ma na celu przede wszystkim budowę aktywnej platformy współpracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy i horyzontów dla praktyków biznesu. Jako organizatorzy konferencji staramy się, aby program podczas wydarzenia był bardzo atrakcyjny, tak, aby każdy mógł znaleźć w nim coś interesującego.

Studia podyplomowe MBA na KSB UEK w Krakowie – Twoja szansa na sukces!

Interesujesz się funkcjonowaniem przedsiębiorstw na współczesnym rynku? Zależy ci na wszechstronnym i praktycznym wykształceniu, które pomoże ci osiągnąć sukces na polu zarządzania? Chcesz pogłębić swoją wiedzę, a następnie wykorzystać ją w swojej pracy, zyskując tym samym przewagę nad konkurentami? Podyplomowe studia MBA mogą okazać się kluczem do Twojej kariery zawodowej.

Loading...

KSB UEK

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

KSB na Facebook'u  KSB na Linkedin