Executive MBA

 

O programie

Trwa rekrutacja na Studia MBA w roku akademickim 2023/2024!

 

Program Executive MBA ma na celu wykształcenie kompetentnych, skutecznych i odpowiedzialnych liderów, którzy posiadają silną międzynarodową perspektywę, potrafią generować twórcze, korzystne i trwałe rozwiązania przyszłych problemów i wyzwań poprzez aktywne stosowanie najnowszych metod zarządzania.

 

POBIERZ BROSZURĘ PROGRAMU!

 

 

Co wyróżnia program Executive MBA?

Autentyczność

 • Podejmuj wyzwania biznesowe, które dziś stoją przed Tobą i innymi uczestnikami programu;
 • Rozpoznawaj i podejmuj problemy, które nie pozostają obojętne dla świata biznesu;
 • Wspólnie z innymi opracuj nowe i kreatywne pomysły związane z zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością społeczną w biznesie;
 • Ucz się od wykładowców – zarówno krajowych jak i zagranicznych, akademików i praktyków biznesu posiadających międzynarodowe doświadczenie, dzielących się swoją szeroką wiedzą.

Personalizacja

 • Optymalna wielkość grupy zachęca do twórczych i konstruktywnych interakcji;
 • Intensywny rozwój osobisty i zawodowy w ciągu trwania całego programu Executive MBA;
 • Uczestnicy zajęć pracujący na co dzień na różnych stanowiskach i w różnych branżach wspólnie wzbogacą środowisko nauczania;
 • Rozbudowana sieć kontaktów w ramach Klubu KSB Alumni MBA i Międzynarodowego Kongresu MBA otwiera drzwi do przyszłości.

Trójwymiarowość

 • Lepsi ludzie: rozwój osobisty i zawodowy uczestników programu poprzez podnoszenie kompetencji, zdobywanie nowej wiedzy oraz rozwiązywanie problemów;
 • Lepsze zespoły: zdobytą wiedzę i trenowane umiejętności uczestniczy programu Executive MBA przenoszą do swoich zespołów, wdrażają w życie nowe pomysły i inspiracje, a ich zespoły na tym korzystają;
 • Lepsze organizacje: rozumienie powiązań i współzależności pomiędzy procesami zachodzącymi w organizacji, wyzwań w obszarze społecznej i ekologicznej odpowiedzialności przekładających się na trafne i racjonalne decyzje oraz na wyniki organizacji.
 

Profil słuchacza

 • Program Executive MBA jest skierowany do właścicieli firm, wyższej kadry menedżerskiej, w tym obecnych i przyszłych członków zarządów, którzy chcą pozyskać kompetencje w zakresie General Management.
 • Od kandydatów wymagamy wyższego wykształcenia, bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz potwierdzonej, co najmniej pięcioletniej praktyki na samodzielnym stanowisku menedżerskim. Prosimy również o dostarczenie dwóch listów rekomendujących.
 • Studia MBA wymagają nie tylko orientacji w środowisku biznesowym, wiedzy i doświadczenia, ale także elastyczności, otwartości i chęci dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi uczestnikami programu.
 • Szkoła starannie dobiera członków danej edycji programu, biorąc pod uwagę różne kryteria: doświadczenie zawodowe, pozycja kandydata w strukturze przedsiębiorstwa, pozycja firmy na rynku, dziedzina i zakres działalności, a nawet kierunek wykształcenia kandydata.
 

Program studiów Executive MBA

 

Poznaj nas bliżej

 

Szkoły partnerskie

EM Normandie Business School

EM Normandie Business School

Założona w Le Havre w 1871 roku jest jedną z najstarszych francuskich szkół biznesu. Posiada 5 kampusów w Caen, Le Havre, Paryżu, Oksfordzie i Dublinie.

AESE Business School

To najstarsza szkoła biznesu w Portugalii. Od swojego powstania w 1980 roku, utrzymuje silną pozycję lidera krajowego w kształceniu menedżerów (Executive Education). Posiada dwa kampusy w Lizbonie i Porto. AESE Business School zyskała międzynarodowy charakter i stała się częścią ogólnoświatowej sieć ponad 20 szkół biznesu dzięki współpracy z IESE Business School, University of Navarra z Hiszpanii. 

 

Organizacja zajęć

 • Studia Executive MBA trwają 2 lata – 15 miesięcy, w trakcie których odbywają się zajęcia oraz 3 miesiące na finalizowanie Dysertacji MBA.
 • Studia obejmują 510 godzin zajęć. 
 • 100% zajęć jest realizowanych w języku angielskim. W języku angielskim przeprowadzana jest również część zaliczeń i egzaminów końcowych oraz przygotowywana i broniona praca końcowa.​
 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym:
  - piątek w godz. 15.00–21.00,
  - sobota i niedziela w godz. 9.00–16.00.
 • W roku akademickim organizowanych jest około: 14 zjazdów - I rok studiów, 10 zjazdów - drugi rok studiów. Spotkania odbywają się jeden lub dwa razy w miesiącu.
 

Rekrutacja na studia Executive MBA

Kandydat na studia Executive MBA musi spełnić następujące wymagania formalne:

 • posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
 • wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego,
 • posiadać min. 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku menedżerskim.

Studia MBA są na tyle wymagające, że specyficzny jest również proces rekrutacji. Studenci tych programów posiadają zróżnicowany nie tylko profil wykształcenia, ale także doświadczenia zawodowe, liczbę lat aktywności zawodowej, rodzaj pełnionych funkcji i idący za tym zakres odpowiedzialności.

 

Etapy rekrutacji krok po kroku


 

1. REJESTRACJA - SYSTEM IRK
2. ZŁOŻENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
 • list motywacyjny
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • aktualne CV
 • świadectwa ukończenia dodatkowych kursów, szkoleń
 • 1 fotografia formatu legitymacyjnego
 • karta zgłoszenia na studia MBA w przypadku finansowania lub współfinansowania studiów przez pracodawcę lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej
3. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW
 • Weryfikacja dostarczonych dokumentów i zgoda na kontynuację procesu rekrutacyjnego przez kandydata.
4. LISTY REKOMENDUJĄCE
 • Dostarczenie 2 listów rekomendujących na studia MBA od partnerów biznesowych.
5. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
 • Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez Komisję Rekrutacyjną KSB UEK.
 • Jej głównym celem jest poznanie profilów zawodowych kandydatów, ich motywacji oraz celów, jakie chcą osiągnąć w przyszłości.
 • W skład Komisji wchodzą doświadczeni menedżerowie oraz przedstawiciele Szkoły i Uczelni m.in.: Dyrektor KSB UEK, Dyrektor Programu MBA czy władze UEK.

 

6. EGZAMIN REKRUTACYJNY
 • Egzamin rekrutacyjny to logiczno-analityczny test z języka angielskiego (wzorowany na amerykańskim teście GMAT) przeprowadzany przez KSB UEK. Test składa się z 3 części pozwalających sprawdzić stopień znajomości języka angielskiego, umiejętności logicznego myślenia, zdolności wykonywania działań matematycznych oraz umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Posiadanie certyfikatów potwierdzających stopień znajomości języka angielskiego nie zwalnia z egzaminu GMAT. Dodatkowo przeprowadzany jest test psychologiczny.
 • przykładowy test GMAT
7. DECYZJA I INFORMACJA O WYNIKU
 • Podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o przyjęciu (lub o nieprzyjęciu) kandydata na studia MBA. Poinformowanie kandydata o wyniku procesu rekrutacji oraz przekazanie listu informacyjnego.
 

Czesne

Koszt uczestnictwa w Programie Executive MBA wynosi 14 000 EUR lub 63 000 PLN.

 

 • Uczestnicy opłacają studia sami, bądź koszty te pokrywa ich pracodawca. Warunkiem otrzymania faktury jest uprzednie złożenie wypełnionej karty zgłoszenia.
 • Osoby fizyczne dokonują płatności w EURO lub PLN.
 • Osoby prawne (pracodawca lub inne instytucje) dokonują płatności w PLN (na podstawie wystawionej faktury pro-forma).
 • Istnieje możliwość zapłaty w ratach. Płatności w roku akademickim przedstawione są poniżej:
  I rata (30% czesnego),
  II rata (25% czesnego),
  III rata (25% czesnego),
  IV rata (20% czesnego).
 • Płatności każdej raty dokonuje się przed rozpoczęciem danego semestru.

FinansowanIe studiów:

Kandydaci na studia MBA mogą ubiegać się o:

 • finansowanie lub współfinansowanie studiów przez pracodawcę,
 • finansowanie lub współfinansowanie studiów przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy www.kfs.pl.

Dofinansowanie:

Ulga sponsoringowa:

 • Pracodawca opłacający koszty studiów swoim pracownikom może te koszty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, pomniejszając tym samym swoją podstawę opodatkowania. Jednocześnie (dodatkowo) może odliczyć 50% tej kwoty od podstawy opodatkowania - korzystając z tzw. ulgi sponsoringowej. Więcej informacji na stronie: Polski Ład – ulga na sponsoring (podatki.gov.pl)

Opłata rekrutacyjna:

 • Przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego kandydat zobowiązany jest dokonać bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 850 PLN lub 200 EUR
 • Kandydat dokonuje opłaty w PLN w systemie IRK (opłata w EUR na życzenie kandydata)
 • Osoby prawne (pracodawca lub inne instytucje) dokonują płatności w PLN na podstawie faktury pro-forma wystawianej zgodnie z danymi z karty zgłoszenia na studia MBA

 

Akty prawne:

 

Dyplom

Po obronie pracy końcowej MBA student otrzymuje:

 •  dyplom Executive MBA wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK we współpracy z EM Normandie Business School z Francji oraz AESE Business School z Portugalii,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Executive MBA,
 • transkrypt ocen.

 

 

Wykładowcy

Loading...

 

Akredytacja i rankingi

Program Executive MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w marcu 2020 otrzymał akredytację programową przyznawaną przez EFMD (European Foundation for Management Development) i dołączył do elitarnego grona 122 programów na świecie nagrodzonych tą akredytacją. Celem akredytacji EFMD jest wyłonienie czołowych programów MBA w Europie i na świecie. Jest ona potwierdzeniem najwyższej, międzynarodowej jakości realizowanych studiów.

 

Rankingi Programu Executive MBA:

2022

W 2022 roku Program znalazł się w prestiżowym rankingu QS World University Rankings. Po raz pierwszy program Executive MBA wziął udział w światowym rankingu programów MBA QS wraz z 191 najlepszymi uczelniami z całego świata.

Program Executive MBA osiągnął najwyższy wynik w kategorii "Executive Profile", gdzie w rankingu QS doceniono poziom doświadczenia uczestników programu (w większości klasyfikowanych jako C-suite Executives), zajmując 26 miejsce globalnie, a EMBA "Career Outcomes" uplasował się w połowie globalnego rankingu. W rankingu europejskim "Executive Profile" zajął 15. miejsce, a w kategorii "Career Outcomes" 44. miejsce wśród europejskich szkół biznesu.

2021

Ranking MBA Perspektywy®:

 • 2 miejsce w kategorii Najlepsze programy MBA 2018 w opinii absolwentów.
 • 8 miejsce wśród najlepszych studiów MBA w Polsce,
 • 10 miejsce w kategorii Kadra dydaktyczne (ranking bierze pod uwagę m.in.: wysokie kwalifikacje wykładowców-praktyków biznesu oraz wykładowców zagranicznych).

2020

Najwyższa Klasa Mistrzowska w ratingu MBA opracowanym przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM.

 

Prestiżowe studia Executive MBA przepustką do kariery!

Studia Executive MBA oferują najbardziej prestiżowe i nowoczesne programy edukacyjne dla doświadczonych przedstawicieli kadr kierowniczych, którzy wciąż chcą doskonalić swoje umiejętności biznesowe. Takie studia nastawione są na efektywne i skuteczne przekazanie wiedzy, którą absolwenci będą mogli wykorzystać w praktyce. Ukończenie programu Executive MBA w znaczny sposób podnosi kwalifikacje menedżerskie i może wpłynąć na osobistą karierę zawodową. Fakt zdobycia dyplomu MBA Executive jest imponującą rekomendacją w kontekście pomyślnego rozwoju kariery w zarządzaniu. Programy Executive MBA bazują na nowatorskich rozwiązaniach dostosowanych do potrzeb świata biznesu i przyszłych jego wyzwań. Ten kierunek studiów bardzo często wybierają osoby pełniące funkcje najwyższego szczebla – mowa tu m.in. o kadrze kierowniczej oraz właścicielach dużych i dochodowych firm. Programy Executive MBA zapewniają nowoczesną, aktualną wiedzę z zakresu biznesu. To sprawdzona i uznana w świecie forma nauczania, opierająca się na dynamicznym poszerzaniu kluczowych kompetencji. W trakcie studiów MBA uczestnicy odkrywają najnowsze trendy w biznesie międzynarodowym, uczą się stosować nowatorskie narzędzia i techniki zarządzania oraz przygotowują się do skutecznego działania w warunkach obecnych i przyszłych zmian w branży, na rynku i sposobach prowadzenia działalności gospodarczej. To również doskonała opcja do rozważenia, jeśli pragniesz przyspieszyć swoją karierę lub przejść do nowej branży. Executive MBA to także świetny sposób na to, by nauczyć się stawiać czoło licznym wyzwaniom, zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej.

Dlaczego warto wybrać studia Executive MBA w Krakowie?

Jeśli interesują Cię studia Executive MBA, warto zapisać się na kolejną edycję tego kierunku realizowaną przez naszą Uczelnię. Oferujemy najbardziej zaawansowane programy edukacji kadry menedżerskiej. Studia Executive MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu odpowiadają aktualnym, europejskim trendom w obszarze zarządzania oraz potrzebom gospodarki krajowej i europejskiej. Główną zaletą studiowania w Krakowie jest możliwość zdobycia wiedzy pod okiem wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej. Zajęcia w ramach studiów Executive MBA są prowadzone przez pracowników akademickich oraz praktyków biznesu. Nasz program jest stale doskonalony na podstawie zmian zachodzących na rynku. Sytuacja ta daje możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty edukacyjnej, łączącej nowoczesne teorie naukowe i dobre wzorce partnerów zagranicznych. Ponadto jako jedyna Szkoła w Polsce organizujemy Międzynarodowy Kongres MBA. To wydarzenie mające na celu integrację środowiska MBA oraz budowę aktywnej platformy współpracy. Wybierając studia Executive MBA w Krakowie masz niepowtarzalną szansę przećwiczyć umiejętności skutecznej współpracy w międzynarodowym środowisku, nawiązać nowe znajomości, a także przygotować się do stworzenia nowej firmy.

 

Skontaktuj się z nami!

DYREKTOR BIURA STUDIÓW MBA

mgr Monika Bulsza
E-mail: mba@uek.krakow.pl

DYREKTOR PROGRAMU

dr Agnieszka Żur
E-mail: embadirector@uek.krakow.pl

KOORDYNATOR PROGRAMU

mgr Martyna Frydrychowska-Bogacka
E-mail: emba@uek.krakow.pl
Tel. +48 12 293 75 51

Jesteś zainteresowany/a kierunkiem? Napisz do nas!

Wkrótce się do Ciebie odezwiemy.

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) -> treść klauzuli informacyjnej

Loading...

KSB UEK

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

KSB na Facebook'u  KSB na Linkedin