MBA KSB + Master

 

O programie

Trwa rekrutacja na Studia MBA w roku akademickim 2023/2024!

 

Program MBA KSB + Master pozwala zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu marketingu, public relations, przywództwa oraz komunikacji w organizacjach. Treści programowe są każdego roku dostosowywane do zmieniających się realiów gospodarczych. Ponadto studenci mogą wziąć udział w kursach specjalistycznych z zakresu: Healthcare Management, Human Resource Management lub Information Technology Systems. Studia w unikalny sposób łączą poziom akademicki Master oraz praktyczne podejście typowe dla studiów MBA.

 

Co wyróżnia program?

 • MBA KSB + Master w unikalny sposób łączy studia na poziomie akademickim Master oraz praktyczne podejście typowe dla studiów MBA;
 • Absolwenci otrzymują dwa dyplomy: Master of Science in Communication amerykańskiej uczelni Clark University oraz dyplom MBA in Managerial Communication Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK;
 • Wszyscy wykładowcy w programie posiadają doświadczenie biznesowe, są wśród nich pracownicy Clark University, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz praktycy biznesu pracujący w międzynarodowych przedsiębiorstwach;
 • W programie uczestniczą studenci z różnorodnymi kwalifikacjami oraz doświadczeniem biznesowym, a program studiów umożliwia wykorzystanie i poszerzenie nabytej przez nich wcześniej wiedzy;
 • Studia MBA KSB + Master realizowane są w 100% w języku angielskim.

Prestiż dyplomu

Absolwenci programu MBA KSB + Master otrzymują:

 • dyplom/degree Master of Science in Communication (MSC) wydany przez Clark University z USA,
 • dyplom MBA in Managerial Communication (opcjonalnie: dyplom MBA in Managerial Communication ze specjalnością IT Systems lub Human Resource Management lub Healthcare Management) wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK.

Dyplomy wydawane są przez renomowane instytucje edukacyjne kształcące na światowym poziomie, co potwierdzone jest przez międzynarodowe akredytacje oraz wysokie miejsca w krajowych i zagranicznych rankingach.

Networking 

W Szkole działa Klub KSB Alumni MBA. Ponadto Krakowska Szkoła Biznesu UEK jest jedyną szkołą w Polsce, która organizuje corocznie Międzynarodowy Kongres MBA. Kongres skupia osoby związane ze studiami MBA, środowiskiem akademickim oraz biznesowym, które aktywnie uczestnicząc w tych wydarzeniach, tworzą platformę naukowo-biznesową, umożliwiającą wymianę doświadczeń. Wiedza o najnowszych trendach w gospodarce, przekazywana podczas spotkań, pozwala studentom i absolwentom podążać za zmianami w dziedzinie zarządzania.

 

Profil słuchacza

 • Studia MBA KSB + Master realizowane w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK skierowane są do osób aspirujących do objęcia stanowisk menedżerskich oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.  Adresatami kierunku są również osoby, które są zainteresowane otrzymaniem dyplomu/degree Master of Science in Communication (MSc.) wydany przez Clark University z USA.
 • W poprzednich latach słuchaczami programu byli pracownicy m.in. Jacobs, FedEX Express Transportation Poland, UBS Business Solutions Poland, HSBC Poland, Comarch, Philip Morris International, State Street.
 

Program studiów MBA KSB + Master

 

Poznaj nas bliżej

 

Szkoła partnerska

Clark University

Clark University

Clark University jest instytucją naukowo-badawczą założoną w 1887 roku. Clark jest najstarszą placówką w Stanach Zjednoczonych oferującą możliwość uzyskania dyplomu Master. W Krakowie w ramach współpracy z KSB UEK Clark University oferuje studia Master of Science in Communication w ramach Programu MBA KSB + Master.

 

Organizacja zajęć

 • Studia MBA KSB + Master trwają 2 lata (4 semestry), w trakcie których odbywają się zajęcia. Dodatkowo trzeci i czwarty semestr jest poświęcony na pisanie pracy końcowej – realizację praktycznego Project Capstone na potrzeby firmy zewnętrznej.
 • Studia obejmują 1840 godzin (400 godzin zajęć oraz 1440 godzin pracy własnej projektowej). 
 • 100% zajęć jest realizowanych w języku angielskim. W języku angielskim przeprowadzane są także zaliczenia i egzaminy końcowe oraz przygotowywana i broniona praca końcowa.​
 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym:
  - piątek w godz. 16.30–21.00,
  - sobota i niedziela w godz. 8.45–16.00.
 • W ciągu jednego roku akademickiego odbywa się około 10 zjazdów.
 

Rekrutacja

Studia MBA KSB + Master realizowane w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK skierowane są do osób aspirujących do objęcia stanowisk menedżerskich oraz właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw.

Kandydat na studia MBA KSB + Master musi spełnić następujące wymagania formalne:

 • posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
 • wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego,
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe (możliwe obniżenie minimalnego stażu do jednego roku decyzją Komisji Rekrutacyjnej).

Studia MBA są na tyle wymagające, że specyficzny jest również proces rekrutacji. Studenci tych programów posiadają zróżnicowany nie tylko profil wykształcenia, ale także doświadczenia zawodowe, liczbę lat aktywności zawodowej, rodzaj pełnionych funkcji i idący za tym zakres odpowiedzialności.

 

Etapy rekrutacji krok po kroku:


 

  1. REJESTRACJA - SYSTEM IRK
  2. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ KRAKOWSKĄ SZKOŁĘ BIZNESU UEK

   

  • list motywacyjny
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  • aktualne CV
  • świadectwa ukończenia dodatkowych kursów, szkoleń
  • 1 fotografia formatu legitymacyjnego
  • karta zgłoszenia na studia MBA w przypadku finansowania lub współfinansowania studiów przez pracodawcę lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej
  3. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ CLARK UNIVERSITY
  4. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW

  Weryfikacja dostarczonych dokumentów i zgoda na kontynuację procesu rekrutacyjnego przez kandydata.

  5. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
  • Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez Komisję Rekrutacyjną KSB UEK. Jej głównym celem jest poznanie profilów zawodowych kandydatów, ich motywacji oraz celów, jakie chcą osiągnąć w przyszłości. W skład Komisji wchodzą doświadczeni menedżerowie oraz przedstawiciele Szkoły i Uczelni m.in.: Dyrektor KSB UEK, Dyrektor Programu MBA czy władze UEK.
  6. EGZAMIN REKRUTACYJNY
  • Egzamin rekrutacyjny to logiczno-analityczny test z języka angielskiego (wzorowany na amerykańskim teście GMAT) przeprowadzany przez KSB UEK. Test składa się z 3 części pozwalających sprawdzić stopień znajomości języka angielskiego, umiejętności logicznego myślenia, zdolności wykonywania działań matematycznych oraz umiejętność pracy pod presją czasu. Dodatkowo przeprowadzany jest test psychologiczny.
  • przykładowy test GMAT

  Z egzaminu rekrutacyjnego zwolnieni są kandydaci:

  • pochodzący z krajów, gdzie urzędowym językiem jest angielski;
  • posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych realizowanych w języku angielskim;
  • posiadający certyfikat językowy:
   - TOEFL iBt – min. 90 punktów
   - IELTS – min. level 6
   - TOEIC – min. 785 punktów
   - FCE – min. wynik A
   - CAE – bez względu na wynik
   - CPE – bez względu na wynik
  7. DECYZJA
  • Podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o przyjęciu (lub o nieprzyjęciu) kandydata na studia MBA.
  8. INFORMACJA O WYNIKU
  • Poinformowanie kandydata o wyniku procesu rekrutacji oraz przekazanie listu informacyjnego o jego przyjęciu na studia MBA.
   

  Czesne

  Koszt uczestnictwa w całym Programie MBA KSB + MASTER wynosi 9 000 EUR lub 39 900 PLN

  • Uczestnicy opłacają studia sami, bądź koszty te pokrywa ich pracodawca.
  • Osoby fizyczne dokonują płatności w EUR lub PLN.
  • Osoby prawne (pracodawca lub inne instytucje) dokonują płatności w PLN na podstawie faktury pro-forma wystawianej zgodnie z danymi z karty zgłoszenia.
  • Istnieje możliwość zapłaty w ratach. Płatności w roku akademickim przedstawione są poniżej:
   I rata (50% czesnego)
   II rata (25% czesnego)
   III rata (25% czesnego)
  • Płatności każdej raty dokonuje się przed rozpoczęciem danego semestru.

  Finansowanie studiów:

  Kandydaci na studia MBA mogą ubiegać się o:

  • finansowanie lub współfinansowanie studiów przez pracodawcę,
  • finansowanie lub współfinansowanie studiów przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy www.kfs.pl.

  Dofinansowanie:

  • Możliwości dofinansowania studiów podyplomowych oraz studiów MBA (dla osób mieszkających w Polsce lub firm z siedzibą w Polsce): (Kliknij po więcej informacji)

  Ulga sponsoringowa:

  • Pracodawca opłacający koszty studiów swoim pracownikom może te koszty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, pomniejszając tym samym swoją podstawę opodatkowania. Jednocześnie (dodatkowo) może odliczyć 50% tej kwoty od podstawy opodatkowania - korzystając z tzw. ulgi sponsoringowej. Więcej informacji na stronie: Polski Ład – ulga na sponsoring (podatki.gov.pl)

  Opłata rekrutacyjna:

  • Przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego kandydat zobowiązany jest dokonać bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 450 PLN lub 100 EUR
  • Kandydat dokonuje opłaty w PLN w systemie IRK (opłata w EUR na życzenie kandydata)
  • Osoby prawne (pracodawca lub inne instytucje) dokonują płatności w PLN na podstawie faktury pro-forma wystawianej zgodnie z danymi z karty zgłoszenia na studia MBA

  Akty prawne:

   

  Dyplom

  Po obronie pracy końcowej MBA student otrzymuje:

  • dyplom/degree Master of Science in Communication (MSc.) wydany przez Clark University z USA, 
  • dyplom MBA in Managerial Communication (lub zgodny z wybraną specjalnością: MBA in Managerial Communication with specialization in IT Systems lub MBA in Managerial Communication with specialization in Healthcare Management lub MBA in Managerial Communication with specialization in Human Resource Management) wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK, 
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA KSB + Master, 
  • transkrypt ocen.

   

  Wykładowcy

  Loading...

   

  Rankingi

  Rankingi Programu MBA KSB + Master:

  2021

  Ranking MBA Perspektywy® 2021:

  • 14 miejsce w Rankingu Programów MBA ,
  • 7 miejsce w kategorii Merytoryczne cechy programu (ranking bierze pod uwagę m.in.: wymagania, program studiów, sesje zagraniczne),
  • 5 miejsce w kategorii Jakość studentów (ranking bierze pod uwagę m.in.: wymagane doświadczenie zawodowe, studenci obcokrajowcy, wielokulturowość.

  2020

  • Najwyższa Klasa Mistrzowska w ratingu MBA opracowanym przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM.
   

  Skontaktuj się z nami!

  DYREKTOR BIURA STUDIÓW MBA

  mgr Monika Bulsza
  E-mail: mba@uek.krakow.pl

  DYREKTOR PROGRAMU

  dr Katarzyna Sanak-Kosmowska
  E-mail: cmbadirector@uek.krakow.pl

  KOORDYNATOR PROGRAMU

  lic. Łukasz Czyż
  tel. +48 12 293 75 53
  E-mail: cmba@uek.krakow.pl

  Jesteś zainteresowany/a kierunkiem? Napisz do nas!

  Wkrótce się do Ciebie odezwiemy.

  Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) -> treść klauzuli informacyjnej

  Loading...

  KSB UEK

  KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

  KSB na Facebook'u  KSB na Linkedin