Praca końcowa

 

Praca końcowa

Informacja o terminach składania i obrony pracy końcowej dla grup, które skończyły zajęcia w lutym/marcu 2022r. lub później:


Informacja o terminach składania i obrony pracy końcowej dla grup, które skończyły zajęcia do czerwca/lipca 2021r.:


  • Wzór strony tytułowej pracy (plik do pobrania)
  • Wskazówki dotyczące przygotowania prac końcowych w wersji elektronicznej dla celów archiwizacyjnych (plik do pobrania)
  • Druki: oświadczenie słuchacza o samodzielnym pisaniu pracy oraz zgoda promotora na złożenie pracy (plik do pobrania)
  • Wskazówki dla autorów prac końcowych (plik do pobrania)

Akty prawne:

  • Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (plik do pobrania)
  • Regulamin odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - tekst jednolity (plik do pobrania)
  • Wzór podania do Dyrektora Szkoły (plik do pobrania)
    Podania można składać osobicie w Biurze Studiów Podyplomowych KSB UEK, wysyłać pocztą lub przesyłać skan mailem.

Loading...

KSB UEK

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

KSB na Facebook'u  KSB na Linkedin